Művészadatbázis

Ez a BMC Művészadatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneművészekkel, illetve zenekarokkal, kórusokkal, együttesekkel és az általuk készített lemezekkel kapcsolatos információt tartalmaz.

Kodály Zoltán


Zeneszerző

Születési hely
Kecskemét
Születési dátum
1882
Weboldal

 
1882. december 16., Kecskemét - 1967. március 6., Budapest

Kodály Zoltán zenekedvelő vasutas családban született. A nagyszombati érseki gimnáziumba járt, és emellett zenei tanulmányokat (zongora, hegedű, gordonka) is folytatott. 1900-tól Budapesten a tudományegyetemen - mint az Eötvös-kollégium tagja - a magyar és a német szakot hallgatta, a Zeneakadémián pedig Koessler János zeneszerzés-növendéke volt. Az egyetemen 1906-ban doktorált A magyar népdal strófaszerkezete című disszertációval, és ugyanebben az évben volt akadémiai vizsgahangversenye is. 1906-1907-ben tanulmányutat tett Berlinben és Párizsban. A francia fővárosban érte életének egyik legdöntőbb zenei élménye: megismerkedett Debussy muzsikájával. Már 1905-től rendszeres népdalgyűjtő utakat tett, és ezt a működését - kisebb megszakításokkal - egészen 1925-ig folytatta, de még 1950-ben is gyűjtött Mohácson. Gyűjtése, Bartókkal ellentétben, szinte kizárólagosan a magyar nyelvterületre irányult. Zenei élményeinek hatása alatt 1907-1909 táján szinte már teljesen készen van egyéni zenei nyelve és stílusa. Első önálló szerzői estje 1910. március 17-én volt, műsoron többek között az I. vonósnégyessel, amelyet még ugyanebben az évben Párizsban és Zürichben is bemutattak, nem sokkal később (az I. világháború alatt) pedig az USA-ban is ismertté vált. 1907-ben lett a Zeneakadémia zeneelmélet-, 1908-ban zeneszerzéstanára. 1919 elején aligazgatónak nevezték ki, és ebben a minőségben vezette az intézetet a Tanácsköztársaság idején. Ezért utóbb fegyelmi vizsgálatot indítottak ellene, amelynek eredményeként visszafokozták tanári beosztásába és egy évre szabadságolták. 1921-től tanított újra, és 1940-ig a főiskola zeneszerzés-tanára.

Kodály számára a húszas évek hozták meg az igazi világhírnevet. 1923-ban a székesfőváros fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programra komponálta alkotóművészetének egyik csúcsát, a Psalmus Hungaricust, ez a mű hamarosan az egész világot bejárta. 1926-ban Zürichben, 1927-ben Hollandiában, Angliában, Németországban és az USA-ban is bemutatták. A Psalmus diadalútja jelentette egyúttal Kodály karmesteri működésének a kezdetét is. 1926-ban került bemutatásra a Paulini Béla és Harsányi Zsolt szövegére írt daljáték, a Háry János; zenéjéből Kodály zenekari szvitet készített, amely ugyancsak világszerte játszott hangversenydarab lett, Amerikában Mengelberg szólaltatta meg 1927-ben. Ezekben az években alakult ki meleg barátsága Arturo Toscaninivel, neki ajánlotta az 1929-ben átdolgozott Nyári este című zenekari kompozícióját; a nagy olasz karmester Amerikában számos művét vitte diadalra, és jelentős alkotások megírására ösztönözte a zeneszerzőt.

1925 táján irányult Kodály figyelme a gyermekénekkarokra s egyúttal az iskolai ének- és zenetanításra. Megvilágosodott előtte, hogy a zenei közoktatás nem kielégítő és idegen szellemben történik. Az iskolai énekkarok működését általánossá és magas színvonalúvá kell tenni, hogy zeneileg művelt fiatalság nevelkedhessen fel. Ennek a célkitűzésnek a megvalósítására ezentúl tevékenységének igen jelentős hányadát szentelte, mindenekelőtt azáltal, hogy remekbe szabott gyermekkarai révén megfelelő magas színvonalú, nemzeti gyökerekből táplálkozó zenei anyaghoz juttatta az iskolai énekkarokat.

Népzenekutatásának és rendszerező munkájának tapasztalataira támaszkodva, a folklorisztika fejlesztése és a magyar népi zenekultúra terjesztése érlékében 1930-tól a budapesti tudományegyetemen zenefolklorisztikai és zeneelméleti szemináriumot indított, amelyet 1939-ig vezetett. 1937 őszétől a Zeneművészeti Főiskolán népzenét adott elő; fáradozásainak eredményeképpen indult meg a rendszeres népzeneoktatás felsőfokú zenei tanintézetünkben. 1940-ben, miután a főiskolán beszüntette a zeneszerzés-oktatást, az MTA-ra került, ahol a Magyar Népzene Tárának szerkesztését vezette. Irányítása alatt jelent meg később a sorozat első öt kötete (1951, 1953, 1955-56, 1959, 1966). Még ugyanebben az évben lett a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagja. Kodály ez időben már a magyar zenei élet egyik legismertebb személyisége. 1942-ben, 60. születésnapján országszerte ünnepelték. 1945-ben a Zeneművészeti Főiskola igazgatói tanácsának lett az elnöke. 1946-49-ben az MTA, 1951-től a megalakuló Zenetudományi Bizottságnak az elnöke. 1948-ban, 52-ben és 57-ben Kossuth-díjas. 1952-ben és 1957-ben, 70. és 75. születésnapja alkalmából nagyszabású jubileumi ünnepségekkel, emlékkönyvekkel és egyéb kiadványokkal tisztelték meg.

Zeneszerzői tevékenysége életének utolsó korszakában főképpen a kórusművészet felé irányult, ugyanakkor nagy számban adott ki zenepedagógiai jellegű, az ének- és szolfézsoktatást szolgáló műveket. Gyakran megfordult külföldön (különösen: USA, Anglia, Szovjetunió), személyét és műveit mindenütt nagy megbecsüléssel fogadták: 1960-ban az Oxfordi Egyetem, 1964-ben a berlini Humboldt Egyetem díszdoktorává avatta, a Nemzetközi Népzenei Tanács (CIFMC) elnökévé, a Nemzetközi Zenepedagógiai Társulat (ISME) díszelnökévé választotta. 1963-ban Moszkvában a Háry Jánost mutatták be nagy sikerrel.

Kodály Bartókkal karöltve a magyar népzenére támaszkodva alakította ki egyéni magyar stílusát, művészetével a legmagasabb világszínvonalon képviselte a magyarság zenekultúráját. Életműve a zeneművészetnek jóformán minden ágára kiterjed, mégis külön ki kell emelni kórusművészetét, amely a XX. század zenetörténetében egyedülálló, korszakos jelentőségű. A reneszánsz vokálpolifónia mesterei óta nem volt zeneszerző, aki hasonló súllyal és színvonalon kezelte volna az énekkart. Fáradozásai a magyar zenei műveltség felvirágoztatásáért felmérhetetlen értékűek. Síkraszállt az iskolai énekoktatás megújításáért, pedagógiai jellegű műveivel és írásaival egy műveltebb, tartalmasabb muzsikusgeneráció felnevelésén munkálkodott, fáradhatatlanul küzdött a helyes magyar nyelv és általában a nemzeti tradíciók megőrzéséért. Mint tudós módszeresen gyűjtötte, feldolgozta és rendszerezte a magyar népdalokat és a népi zenekultúra egyéb elemeit, tudományos tevékenységével az összehasonlító népzenetudomány nemzetközileg elismert, úttörő jelentőségű képviselője lett.
 
Dátum Cím Kiadó Kód Megjegyzés
Bartók, Kodály, Ligeti: Hungarian Songs Warner
1964 Kodály, Zoltán: Székely fonó
(Kodály, Zoltán: Spinning Room)
Qualiton LPX 1009-10 2 LP
1966 Béres Ferenc - Öt évszázad magyar dalai
(Ferenc Béres - Hungarian Songs Of Five Centuries)
Qualiton LPX 1292 LP
1979 Bartók Béla & Kodály Zoltán: Hungarian Folksongs Hungaroton Első felvétel, LP
1981 Kodály Zoltán: Organoedia & Choral Works with Organ Hungaroton
1982 Kodály Zoltán: Missa Brevis / Budavári Te Deum Sefel Records SEFD 5011 LP
1983 Magyar előadóművészek: Török Erzsébet Hungaroton LPX 12536 LP
1986 Kodály Karművészete 4.
(The Choral Music of Kodály 4.)
Hungaroton
1986 Kim Kashkashian - Robert Levin: Elegies ECM Records ECM 1316
1988 Szent István emlékezete
(Dem Heiligen Stephan zum Gedenken)
Hungaroton SLPX 31042 LP
1988 Éneklő Ifjúság 10
(Singing Youth)
Hungaroton SLPX 31102 LP
1989 Zene gordonkára és zongorára
(Music for Cello and Piano)
Hungaroton HCD 31140
1989 Symphonic Sound Stage Vol.2 Delos DE3504
1991 Magyarország köszönti II. János Pált Hungaroton SLPX 31432 LP
1993 Ilojani laulan - Örömeimről énekelek STM-musiikki STMCD-1
1993 Farkas Ferenc: Aria e Rondo all'ungherese Capriccio C10894
1994 Kodály Zoltán: Háry János - szvit; Concerto Hungaroton HCD 12190 Saját
1994 Kodály Zoltán: Budavári te deum, Missa Brevis Hungaroton HCD 11397 Saját
1994 Kodály Zoltán karművészete 6.
(The Choral Music of Kodály 6.)
Hungaroton HCD 12948 Saját
A Hungaroton SLPD 12948 újrakiadása (1989)
1994 Kodály Zoltán: Háry János; Variations on a Hungarian Folksong Decca 443 488-2 Saját
2 CD
1995 Esküvői zene
(Wedding music)
Hungaroton HCD 31472
1995 Pieter Wispelwey Styles Channel Classics 395
1995 Bartók Béla, Kodály Zoltán: Piano Music
(Bartók Béla, Kodály Zoltán: Piano Music)
Hungaroton HCD 4001
1995 Kodály Zoltán: Háry János Hungaroton HCD 12837-38 Saját
2 CD
1995 Dvořák, Antonín: Concerto for Cello & Orchestra - Csajkovszkij / Arensky / Davidov
(Dvořák, Antonín: Concerto for Cello & Orchestra - Tchaikovsky / Arensky / Davidov)
Channel Classics 8695
1995 Duo Ongarese: Kodály, Honegger, Ravel
(Duo Ongarese: Kodály, Honegger, Ravel)
Hungaroton HCD 31421
1996 Kocsis Zoltán hangversenyfelvételeiből (1973-1986)
(Zoltán Kocsis in Concert (1973-1986))
Hungaroton HCD 31679
1996 Kodály Zoltán: Spinning Room Hungaroton HCD 12839-40 Saját
1996 Perényi Miklós és Kocsis Zoltán hangversenyfelvételei (1989-1995)
(Miklós Perényi & Zoltán Kocsis in Concert)
Hungaroton HCD 31673
1996 Mystery Classics - Curl up with the Classics Delos DE1601
1997 Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus; Fölszállott a páva Hungaroton HCD 11392 Saját
1998 A magyar egyházi zene 100 éve - A Szent István Bazilika kórusának válogatott felvételei
(Hundred years of Hungarian sacred music)
Magánkiadás NL 1998 2
1998 The Last Recording - Sir Georg Solti
Weiner Leó: f-moll szerenád
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus
Bartók Béla: Cantata Profana

(The Last Recording - Sir Georg Solti)
Decca 458929-2
1998 Zempléni Művészeti Napok 1992-1998 Antenna Hungária AH CD 007
1999 Kodály Zoltán: Duo for Violin and Cello - Hungarian Rondo - Adagio for Cello - Sonatina Naxos 8.554039
1999 Fleiter-Orgeln & Glocken in Selm Psallite 1629723
1999 Kodály Zoltán: Háry János - szvit/Marosszéki táncok/Galántai táncok/Kórusművek Philips 462824-2 Saját
2000 A Bárdos Lajos Leánykar jubileumi hangversenyének műsora Magánkiadás ZENCD-2000-02
2000 Zene szalagavatóra, ballagásra és évzáróra
(Music for prom and graduation)
Hungaroton HCD 19446
2001 50 éves a Hungaroton - Vonósművészek (1951-2001)
(Fifty Years of Hungaroton - String Players)
Hungaroton HCD 32091-3 3 CD
2001 50 éves a Hungaroton - Énekművészek (1951-2001)
(Fifty Years of Hungaroton - Singers)
Hungaroton HCD 32096-98 3 CD
2001 Harpa Hungarica Magánkiadás B0006M4N4Q
2001 50 éves a Hungaroton - Zongoraművészek (1951-2001)
(Fifty Years of Hungaroton - Pianists)
Hungaroton HCD 32088-90 3 CD
2002 Kodály Zoltán: Marosszéki táncok; Galántai táncok / Bartók: Divertimento; Román népi táncok
(Kodály, Zoltán: Marosszék Dances; Galánta Dances / Bartók: Divertimento; Romanian Folkdances)
Warner 0927-49000-2 Saját
2002 Kodály Zoltán: Szonáta gordonkára; Duó hegedűre és gordonkára
(Kodály, Zoltán: Sonata for solo cello; Duo for violin and cello)
Warner 7559-79672-2 Saját
2003 Nagy Magyar Énekesek: Házy Erzsébet
(Great Hungarian Voices: Erzsébet Házy)
Hungaroton HCD 31996
2003 Dances from Hungary
(Dances from Hungary)
Warner LC 6019
2003 A Mohácsi Park Utcai Általános Iskola kórusai Magánkiadás
2004 Kodály Zoltán: Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgvárig (Zenés mesék - Mesés zenék) Hungaroton HCD 19455 Saját
2 CD
2005 Magyar zenei mozaik
(Hungarian Music Mosaic)
Hungaroton HCD 32330
2005 The Twentieth-Century Cello Deutsche Grammophon 477 550-6
2005 Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj - Karácsonyi dalok
(O Splendid Mysterious Night - Christmas Songs)
Hungaroton HDVD 32404 DVD
2006 Ünnepi Mise a Mátyás-templomban
(Solemn Mass in the Matthias Church)
Hungaroton HCD 12879 A Hungaroton SLPX 12879 újrakiadása (1988)
2008 Kodály Zoltán: Háry János szvit, Nyári este, Fölszállott a páva (Változatok egy magyar népdalra)
(Kodály, Zoltán: Háry János-Suite, Summer Evening, Variations on a Hungarian Folk Song (The Peacock))
BMC Records BMC CD 141 Saját
2008 Cello Recital: Bartók, Dohnányi, Kodály, Liszt Naxos 8.570570
2008 Kodály Zoltán: Zongoraművek
(Kodály, Zoltán: Piano Works)
BMC Records BMC CD 143 Saját
2008 Kórusművek
(Choral Works)
BMC Records BMC CD 144 Saját
2009 Encores & More - Violin and Piano Recital: Friedemann and Peer (Polyakin, Liszt, Bartók, Hubay) Solo Musica SM130
2011 Chamber Music (Violin and Cello) - Kodály, Bartók, Halvorsen, Paganini, Wieniawski, Ernst Gramola Records Gramola98916
2013 Mariann Marczi: Splinters - 20th Century Hungarian Works for Piano Odradek Records ODRCD307
2013 Violin and Cello Music - Kodály, Seiber, Rózsa, Székely, Ligeti, Bartók SWR Classic CD93.301
2015 Gergely Devich with Mária Kovalszki: Adagio & Allegro Hungaroton HCD 32756
2017 Zoltán Kocsis – A Tribute Hungaroton HCD 32803–04 2 CD
2018 Végh Sándor zenei anyanyelve
(Végh in his Mother Tongue)
BMC Records BMC CD 263 2 CD
2019 The Masters Collection: János Ferencsik Hungaroton HCD 32820–22 3 CD
2019 The Masters Collection: Tátrai Quartet Hungaroton HCD 32817–19 3 CD
2019 The Masters Collection: Zoltán Kocsis Hungaroton HCD 32840-42 3 CD
2019 Puskás Levente és Váradi Judit: Tetra Magánkiadás ISRC HU-AK5-1900001
2019 Szokolay Dongó Balázs & Corpus Trombone Quartet feat Kubinyi Júlia: Madárka Magánkiadás
2020 Júlia Karosi featuring Ben Monder: Without Dimension Double Moon Records DMCHR 71378
2020 Ildikó Szabó: Heritage Hungaroton HCD 32813 Első felvételeket is tartalmaz
2020 Judit Rajk: Stolen Time Hungaroton HCD 32844
2021 Introduction to Classical Music, Vol. 1 - The Essential Classics of J. S. Bach, Vivaldi, Mozart & Others Hungaroton HCD 32854
2023 Balázs Fülei - Heritages Hungaroton HCD 32872
2023 Kodály & Ligeti - Sonatas for Cello Solo, Ligeti - Sonata for Viola Solo BMC Records BMCCD302
 
Cím Típus Dátum
15 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1941
22 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1964
24 kis kánon a fekete billentyűkön Szólóhangszerre 1945
33 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1954
333 olvasógyakorlat Vokális zene 1943
44 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1954
55 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1954
66 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1962
77 kétszólamú énekgyakorlat Vokális zene 1966
A 114. genfi zsoltár Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1947
A 121. genfi zsoltár Vegyeskarra 1943
A 150. genfi zsoltár Kórusmű a cappella 1936
A bereknek gyors kaszási Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1925
A csikó Kórusmű a cappella 1937
A franciaországi változásokra Férfikarra 1963
A juhász Gyermekkarra 1928
A magyar nemzet Vegyeskarra 1947
A magyarokhoz Kórusmű a cappella 1936
A nándori toronyőr Férfikarra 1956
A szabadság himnusza - La Marseillaise - átirat három szólamra Kórusmű a cappella 1948
A szabadság himnusza - La Marseillaise - átirat két szólamra Kórusmű a cappella 1948
A székelyekhez Vegyeskarra 1943
A süket sógor Kórusmű a cappella 1928
Adagio Kamarazene 1905
Adventi ének - egy XVIII. századi francia misekönyvből (Veni, veni Emmanuel) Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1943
Adventi ének - egy XVIII. századi francia misekönyvből (Veni, veni Emmanuel) Vegyeskarra 1943
Akik mindig elkésnek Vegyeskarra 1934
Angyalkert - Játékdalok Gyermekkarra 1937
Angyalok és pásztorok Kórusmű a cappella 1935
Arany szabadság - Aurea Libertas Gyermekkarra 1957
Ave Maria - F-dúr Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1897
Ave Maria - esz-moll Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1897
Ave Maria - gyermek- vagy nőikarra Kórusmű a cappella 1935
Ave Maria - női karra és orgonára Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1898
Ave Maria - nőikarra, vonósokra és orgonára Kórusmű kísérettel 1898
Az 50. genfi zsoltár Vegyeskarra 1948
Az éneklő ifjúsághoz Kórusmű a cappella 1962
Balassi Bálint elfelejtett éneke Vegyeskarra 1942
Balettzene (Sárkánytánc) a Háry Jánosból - zongorára Szólóhangszerre 1925
Balettzene (Sárkánytánc) a Háry Jánosból - zenekarra Szimfonikus zenekarra 1925
Bicinia Hungarica 1. - Bevezető a kétszólamú éneklésbe Vokális zene 1937
Bicinia Hungarica 2. - Bevezető a kétszólamú éneklésbe Vokális zene 1941
Bicinia Hungarica 3. - Bevezető a kétszólamú éneklésbe Vokális zene 1941
Bicinia Hungarica 4. - Bevezető a kétszólamú éneklésbe Vokális zene 1942
Bicinia gitárra Szólóhangszerre 1942
Bordal - férfikarra Férfikarra 1913
Budavári Te Deum Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1936
Békedal Gyermekkarra 1952
Békesség-óhajtás - 1801. esztendő Vegyeskarra 1953
Capriccio per violoncello solo Szólóhangszerre 1915
Cigánysirató Kórusmű a cappella 1928
Cinka Panna Színpadi mű 1948
Cohors Generosa - Régi magyar diákköszöntő, 1777 Vegyeskarra 1943
Concerto Concerto 1940
Csalfa sugár Kórusmű a cappella 1938
Csatadal Vegyeskarra 1943
Csendes mise Szólóhangszerre 1942
Cú föl, lovam Kórusmű a cappella 1938
Dalok a Háry Jánosból Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1926
Duó a Háry Jánosból - No. 8 Tiszán innen, Dunán túl Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1926
Duó hegedűre és gordonkára, Op. 7 Kamarazene 1914
Egyetem, begyetem Kórusmű a cappella 1938
Első áldozás Vegyeskarra 1942
Emléksorok Fáy Andrásnak Férfikarra 1956
Epigrammák Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1954
Epigrammák - for doublebass and piano Kamarazene 1954
Epigrammák - két énekre, vagy két hangszerre zongorakisérettel Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1954
Epigrammák - orgonára Szólóhangszerre 1954
Epigrammák - szóló énekre Szólóhang(ok)ra kíséret nélkül 1954
Epitaphium Joannis Hunyadi Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1963
Este Vegyeskarra 1904
Este a tábortűznél Szólóhangszerre 1930
Esti dal Kórusmű a cappella 1938
Fancy - Dal Kórusmű a cappella 1959
Fáj a szívem Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1917
Fölszállott a páva Vegyeskarra 1937
Fölszállott a páva Férfikarra 1937
Fölszállott a páva (Változatok egy magyar népdalra) Szimfonikus zenekarra 1939
Fúvósnégyes Kamarazene 1960
Galántai táncok Szimfonikus zenekarra 1933
Galántai táncok - fúvószenekarra Fúvószenekarra 1933
Gavotte Kamarazene 0
Gergely-járás (Magyar iskolásfiúk nótái szerint) Kórusmű a cappella 1926
Gyakorlat Szólóhangszerre 1942
Gyermektáncok Szólóhangszerre 1945
Gólya-nóta Gyermekkarra 1929
Gömöri dal Vegyeskarra 1940
Hajnövesztő Gyermekkarra 1937
Harangszó Kórusmű a cappella 1937
Harasztosi legénynek Gyermekkarra 1961
Harmatozzatok! Kórusmű a cappella 1935
Hat tréfás kánon Gyermekkarra 1936
Hegyi éjszakák Nőikarra 1923
Hej Büngözsdi Bandi Férfikarra 1947
Honvéd díszinduló Fúvószenekarra 1948
Horatii Carmen II. 10. - A szép énekszó múzsájához Vegyeskarra 1934
Huszt Férfikarra 1936
Három dal Balázs Béla verseire, Op. posth. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1907
Három gömöri népdal Kórusmű a cappella 1937
Három ének, Op. 14 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1924
Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig, Op. 15 Színpadi mű 1926
Háry János szvit Szimfonikus zenekarra 1927
Háry János szvit - zongorára Szólóhangszerre 1926
Házasodik a vakond Kórusmű a cappella 1958
Hét könnyű gyermekkar (Népdalok, népi gyermekdalok) Gyermekkarra 1936
Hét zongoradarab, Op. 11 Szólóhangszerre 1918
I Will Go Look for Death - Gyászének Vegyeskarra 1959
Intermezzo a "Háry János" c. daljátékból - hegedűre és zongorára Kamarazene 0
Intermezzo a "Háry János" c. daljátékból - vegyeskarra és zongorára Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1956
Intermezzo a "Háry János" c. daljátékból - zenekarra Szimfonikus zenekarra 1926
Intermezzo per trio d´archi Kamarazene 1905
Isten csodája Férfikarra 1944
Isten kovácsa Kórusmű a cappella 1928
Jelenti magát Jézus - férfikarra Férfikarra 1927
Jelenti magát Jézus - nőikarra vagy gyermekkarra Nőikarra 1927
Jelige - kis vegyeskarra, nőikarra, férfikarra vagy gyermekkarra Kórusmű a cappella 1948
Jelige - nagy vegyeskarra Vegyeskarra 1948
Johann Sebastian Bach: Lant-Prelúdium Kamarazene 1959
Justum et tenacem - Rendületlenül Férfikarra 1935
János köszöntő Vegyeskarra 1939
Jézus és a gyermekek Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1947
Jézus és a kufárok Vegyeskarra 1934
Jövel, Szentlélek Úristen Vegyeskarra 1961
Karácsonyi pásztortánc Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1935
Karádi nóták Férfikarra 1934
Katalinka Kórusmű a cappella 1937
Katonadal Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1934
Kilenc zongoradarab, Op. 3 Szólóhangszerre 1909
Kis emberek dalai - Magyar gyermekdalok Vokális zene 1961
Kit kéne elvenni Férfikarra 1934
Kádár Kata Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1943
Kállai kettős - hegedűre és zongorára Kamarazene 1958
Kállai kettős - vegyeskarra és népi zenekarra Kórusra és zenekarra 1950
Kállai kettős - énekhangra és zongorára Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1937
Kár! Kórusmű a cappella 1944
Két zoborvidéki népdal Kórusmű a cappella 1908
Két ének Op. 5 - mély férfihangra zenekarral Szólóhang(ok)ra és zenekarra 1916
Két ének, Op. 5 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1916
Kísérőzene Bodnár Gyula "A nagybácsi" című színjátékához Kísérőzene 1904
Kísérőzene Laczkó Géza "Cid" című paródiájához Kísérőzene 1903
Kísérőzene az Eötvös Kollégium diákjainak "Notre Dame-i toronyőr" című paródiájához Kísérőzene 1902
Köszöntő - Nagyszalonta - vegyeskarra Vegyeskarra 1931
Laudes organi Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1966
Lengyel László Kórusmű a cappella 1927
Liszt Ferenchez Vegyeskarra 1936
Magyar mise Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1966
Magyar népdalok Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1906
Magyar népzene 01. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 02. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 03. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 04. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 05. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 06. Szólóhang(ok)ra, kórusra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 07. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 08. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 09. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 10. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1932
Magyar népzene 11. Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1964
Magyar rondó (Régi magyar katonadalok) - csellóra és zongorára Kamarazene 1917
Magyar rondó (Régi magyar katonadalok) - kamarazenekarra Kamarazenekarra 1917
Magyarország címere Vegyeskarra 1956
Marosszéki táncok - Zongorára Szólóhangszerre 1927
Marosszéki táncok - zenekarra Szimfonikus zenekarra 1929
Media vita in morte sumus (Homo Perpende Fragilis - In memoriam Mátyás Seiber) Vegyeskarra 1960
Meditáció Debussy egy motívuma fölött Szólóhangszerre 1907
Meghalok, meghalok Nőikarra 1957
Megkésett melódiák, Op. 6 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1916
Mid the Oak Trees Kórusmű a cappella 1936
Minuetto Serio Kamarazenekarra 1953
Miserere Vegyeskarra 1903
Missa brevis (orgonás változat) Szólóhang(ok)ra, kórusra és szólóhangszer(ek)re 1944
Missa brevis (zenekari változat) Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1945
Mohács Vegyeskarra 1965
Mulató gajd Férfikarra 1917
Mátrai képek Vegyeskarra 1931
Méz, méz, méz Gyermekkarra 1958
Mónár Anna Vegyeskarra 1936
Mónár Anna - közepes énekhangra és kamarazenekarra Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1925
Nagyszalontai köszöntő - gyermekkarra vagy nőikarra Kórusmű a cappella 1931
Naphimnusz Vegyeskarra 1948
Nausikaa Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1907
Nemzeti dal Férfikarra 1955
Norvég leányok Vegyeskarra 1940
Nyitány, d-moll Szimfonikus zenekarra 1897
Nyolc kis duett Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1953
Nyulacska Gyermekkarra 1934
Nyári este Kamarazenekarra 1906
Négy dal Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1907
Négy olasz madrigál - Quattro Madrigali Nőikarra 1932
Offertorium (Assumpta est Maria) Szólóhang(ok)ra, kórusra és kamarazenekarra 1901
Organoedia ad missam lectam Szólóhangszerre 1966
Pacsirtaszó - Kísérőzene Móricz Zsigmond színművéhez Színházi zene 1917
Pange lingua Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1929
Prelúdium Szólóhangszerre 1929
Psalmus Hungaricus, Op. 13 Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1923
Pünkösdölő Gyermekkarra 1929
Rabhazának fia Férfikarra 1944
Romance lyrique Kamarazene 1898
Semmit ne bánkodjál Kórusmű a cappella 1939
Sirató ének Vegyeskarra 1947
Stabat Mater Kórusmű a cappella 1898
Szent Ágnes ünnepére - Szt. Ambrus himnusza Kórusmű a cappella 1945
Szerenád két hegedűre és brácsára, Op. 12 Kamarazene 1920
Szeretném itthagyni a fényes világot Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1905
Szimfónia Szimfonikus zenekarra 1961
Szolmizáló kánon Gyermekkarra 1942
Szonatina gordonkára és zongorára Kamarazene 1921
Szonáta gordonkára és zongorára, Op. 4 Kamarazene 1910
Székely fonó (Daljáték egy felvonásban) Színpadi mű 1932
Székely keserves Vegyeskarra 1934
Szép könyörgés Vegyeskarra 1943
Színházi nyitány Szimfonikus zenekarra 1927
Szólószonáta gordonkára, Op. 8 Szólóhangszerre 1915
Sík Sándor Te Deuma Vegyeskarra 1961
Tizenkét kis darab zongorára Szólóhangszerre 0
Tizenöt duó - két gordonkára Kamarazene 1941
Tricinia Vokális zene 1954
Trió két hegedűre és brácsára, Esz-dúr Kamarazene 1898
Táncnóta Kórusmű a cappella 1929
Tíz trió három gordonkára Kamarazene 1954
Túrót eszik a cigány - gyermekkarra vagy nőikarra Kórusmű a cappella 1925
Túrót eszik a cigány - vegyeskarra Vegyeskarra 1950
Vadonerdő a világ Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1898
Valsette - hegedűre és zongorára Kamarazene 1905
Valsette - zongorára Szólóhangszerre 1905
Vejnemöjnen muzsikál - nőikarra Kórusmű a cappella 1944
Vejnemöjnen muzsikál - nőikarra zongorakísérettel Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1944
Villő - Gyermekkarra Gyermekkarra 1925
Vonósnégyes No. 1, Op. 2 Kamarazene 1909
Vonósnégyes No. 2, Op. 10 Kamarazene 1918
Vértanúk sírján Kórusra és zenekarra 1945
Víllő Kórusmű a cappella 1925
Vízkereszt Kórusmű a cappella 1933
Zrínyi szózata Kórusra és szólóének(ek)re 1954
Árva vagyok Kórusmű a cappella 1953
Átirat - Bartók Béla: Öt dal, Op. 15 Szimfonikus zenekarra 1962
Átirat - J. Haydn: Rondó az V. hegedűszonátából Vonószenekarra 1960
Átirat - J. S. Bach három korálelőjátéka (BWV 743, 762, 747) Kamarazene 1924
Átirat - J. S. Bach: Kromatikus fantázia Szólóhangszerre 1950
Átirat - J. S. Bach: Lantprelúdium (BWV 999) Kamarazene 1959
Átirat - J. S. Bach: Prelúdium és fúga (BWV 853, no. VIII.) Kamarazene 1951
Élet vagy halál Férfikarra 1947
Ének Szent István királyhoz - egynemű karra és orgonára Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1938
Ének Szent István királyhoz - fiú-vegyeskarra Vegyeskarra 1938
Ének Szent István királyhoz - férfikarra Férfikarra 1938
Ének Szent István királyhoz - kisebb vegyeskarra Vegyeskarra 1938
Ének Szent István királyhoz - nagy vegyeskarra Vegyeskarra 1938
Ének Szent István királyhoz - nőikarra Nőikarra 1938
Énekeljünk tisztán - kétszólamú karénekgyakorlatok Vokális zene 1941
Énekszó, Op. 1 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1909
Óda a muzsikához Vegyeskarra 1963
Öregek Vegyeskarra 1933
Öt Tantum ergo Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1928
Öt dal a Magyar népzene sorozatból Szólóhang(ok)ra és kamarazenekarra 1957
Öt dal, Op. 9 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1918
Öt hegyi mari népdal Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1960
Ötfokú zene 1. - 100 magyar népdal Vokális zene 1942
Ötfokú zene 2. - 100 kis induló Vokális zene 1947
Ötfokú zene 3. - 100 mari dallam Vokális zene 1947
Ötfokú zene 4. - 100 csuvas dallam Vokális zene 1947
Új esztendőt köszöntő Kórusmű a cappella 1929
Ürgeöntés Kórusmű a cappella 1954