Művészadatbázis

Ez a BMC Művészadatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneművészekkel, illetve zenekarokkal, kórusokkal, együttesekkel és az általuk készített lemezekkel kapcsolatos információt tartalmaz.

Hubay Jenő


Zeneszerző

Születési hely
Pest
Születési dátum
1858

 
1858. szeptember 15., Pest - 1937. március 12., Budapest

Hubay Jenő, mint Európa-szerte ünnepelt, kivételes tehetségű hegedűvirtuóz, termékeny komponista és a világhírű magyar hegedűiskola megteremtője több mint fél évszázad magyar zeneéletének volt meghatározó személyisége. Bár a II. világháborút követően neve szinte feledésbe merült a két nagy zenei óriás, Bartók és Kodály árnyékában, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a történeti tényt, hogy Hubay évtizedeket át a magyar zene egyik legelső, reprezentatív alakja volt, és tevékenysége döntő módon járult hozzá Magyarország zenei fejlődéséhez.

Első mestere édesapja, Huber Károly volt, aki a Nemzeti Színház hangversenymesteri és karnagyi tisztét töltötte be (nevéhez fűződik tk. A Lohengrin budapesti bemutatója), valamint a Nemzeti Zenedében és később a Zeneakadémián tanított. Hubay 1873 őszén Joachim József berlini mesteriskolájában folytatta tanulmányait. 1876-os hazatérését követően indult el hazai és nemzetközi előadó-művészi karrierje. Gyakran lépett fel Liszt Ferenc matinéin, majd két évvel később Liszt ajánlására Párizsba utazott (nevét itt változtatta Huberről a magyarosabb csengésű Hubayra), ahol Aggházy Károly zongoraművésszel együtt a művészi szalonok gyakori és kedvelt vendégei lettek, valamint az elkövetkező években számtalan nagy sikerű koncertet adtak Franciaországban, Angliában és Belgiumban.

Párizsban Hubay szoros baráti kapcsolatba került a legendás hírű hegedűjátékossal és zeneszerzővel, a már idős és beteg Henry Vieuxtemps-pal, aki művészetének folytatóját és örökösét a magyar ifjúban látta meg. Ennek, valamint Hubay már nemzetközi hírnevének köszönhető, hogy 1882-ben, alig 23 évesen Európa egyik legjelentősebb hegedűs pozíciójába, Wieniawsky és Vieuxtemps utódaként a brüsszeli konzervatórium hegedű tanszakának élére nevezték ki. Hazája iránti elkötelezettségét bizonyította, amikor 1886-ban lemondott a fényes jövőt biztosító brüsszeli katedráról, és elvállalta a budapesti Zeneakadémia hegedű tanszakának vezetését, majd 1919-től másfél évtizeden át egyben az igazgatói tisztet is betöltötte. Tevékenysége döntő szerepet játszott az intézmény világhírnevének kialakításában, a Zeneakadémiát Hubay és tanítványai működése révén, évtizedeken át Európa egyik legfontosabb hegedű mesteriskolájának tartották Auer Lipót pétervári és Sevčik prágai és bécsi iskolája mellett. Legkiválóbb növendékei közé tartozott Arányi Jelly, Gerler Endre, Geyer Stefi, Kerékjártó Gyula, Pártos István, Rubinstein Erna, Székely Zoltán, Szigeti József, Telmányi Emil, Vecsey Ferenc, Waldbauer Imre, Zathureczky Ede és mások. Ugyancsak Hubay műhelyéből indult el a világjáró vonósnégyesek egész sora: a Waldbauer-Kerpely, a Hauser, a Son, a Léner, a Roth és a Végh Quartet.

Hubay pályáját folyamatos, rendszeres tevékenységként kísérte végig a komponálás. Mintegy 400 zeneművének több mint a felét a hegedűkompozíciók alkotják, ezek többsége Hubay előadóművészi tevékenységéhez kapcsolódóan, a múlt század utolsó két évtizedében keletkezett. Ugyanerre az időszakra datálható Hubay 100-nál több, magyar, német és francia szövegű dalának jelentős része is, melyek komponálásához a kor szellemi életét meghatározó szalonok világa szolgáltatott inspirációt. Érdeklődése életének második felében egyre inkább a nagyobb szabású, szimfonikus és színpadi műfajok felé fordult, zeneszerzői célkitűzéseit abban látta megvalósulni, hogy egyetemes érvényű, reprezentatív alkotások létrehozására törekedett (Dante- és Petőfi-szimfónia, Ara pacis kantáta, A cremonai hegedűs, A falu rossza, Anna Karenina. Az álarc stb. operák). Különös ellentmondás figyelhető meg abban a tekintetben, hogy amíg Hubayt korának legjelentősebb kamaramuzsikusai között tartották számon, ő maga szinte egyáltalán nem komponált kamarazenét, az egyetlen fennmaradt, a szó szűkebb értelmében véve is idetartozó alkotása a Sonate Romantique (D-dúr, op. 22.).
Halála utáni mellőzése számos okra vezethető vissza. Az új társadalmi rendszer szemében ellenségnek számított, hiszen közismert volt antibolsevista szemléletéről. Grófnőt vett feleségül, akinek révén több földbirtok, kastély és egy téglagyár tulajdonosa lett, 1907-ben Ferenc Józseftől Szalatnay előnévvel maga is nemességet kapott. Életvitelében is az arisztokráciához kapcsolódott, Duna-parti palotája pompát és előkelőséget sugárzott.
Zenei ízlését alapvetően a konzervativizmus jellemezte. Hubay világa a múlt század végének romantikus szemléletében gyökerezett, mindvégig a "boldog békeidők" illúziójához való ragaszkodás határozta meg szemléletét. Törekvése a "nagy klasszikusok" tisztelete, a múlt értékeinek megőrzése volt, és nem rokonszenvezett a modern irányzatokkal. Bár többnyire nyitott volt minden újdonsággal szemben, és tanítványait is ebben a szellemben nevelte (nem véletlen, hogy Hubay számos növendékéből lett jelentős Bartók-interpretátor), zenei téren azonban Richard Strauss kompozícói jelentették számára a még tolerálható, legmodernebb törekvéseket (élete utolsó évtizedeiben barátságba is került a német mesterrel). Hubay társadalmi pozíciója és zenei felfogása alapján nem meglepő, hogy konfliktusba kerül a Bartók és Kodály köré csoportosuló fiatalabb zeneszerző generáció képviselőivel, de szembenállásuk elsősorban elvi természetű volt, amelyet részben az utókor elfogultsága nagyított fel, részben a kortársak különböző érdekcsoportjai próbáltak meg elmélyíteni és a maguk számára kihasználni. Kevesek számára ismert, hogy amikor a fehérterror idején számos magyar zenészt ért támadás és üldöztetés a Tanácsköztársaság idején tanúsított szereplése miatt, Hubay mindent megtett ezek megmentése és rehabilitálása érdekében, még abban az esetben is, ha ez ellenkezett személyes érdekeivel.

Hubay előadóművészi és pedagógiai munkásságának pozitív megítélése sohasem képezte vita tárgyát. Európa egyik vezető hegedűiskoláját hozta létre Budapesten, melynek kisugárzási köre messze túlnőtt a kontinensen. Kortársai is gyakran hangoztatták, hogy Hubay a legkülönbözőbb hatások és stílusok pozitív vonásait egyesítette játékában, a magyar temperamentum, a német alaposság és a francia könnyedség szerves egységgé vált művészetében.

Operái:

Alienor (opera négy felvonásban, epilógussal, 1891. december 5., Budapest, Magyar Királyi Operaház)
A cremonai hegedűs (romantikus vígopera két felvonásban, 1894. november 10., Budapest, Magyar Királyi Operaház)
A falu rossza (vígopera két felvonásban, 1896, Budapest)
Moharózsa (1903, Budapest)
Lavotta szerelme (1906, Budapest)
A milói Vénusz (1909, Budapest)
Karenina Anna (háromfelvonásos opera, 1923. november 10., Budapest, Magyar Királyi Operaház)
Álarc (egyfelvonásos opera, 1932., Budapest, német nyelvterületen Die Maske címmel játszották)
 
Dátum Cím Kiadó Kód Megjegyzés
1991 Szecsődi Ferenc, Kassai István, Erkel Ferenc, Hubay Jenő, Nándor Zsolt, Vecsey Ferenc: A nagy magyar hegedűiskola Radioton SLPX 31469 LP
1991 A nagy magyar hegedűiskola
(The Great Hungarian School of Violinists)
Radioton SLPX 31469 LP
1997 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 01.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 01)
Hungaroton HCD 31733 Saját
Összkiadás
1999 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 02.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 02)
Hungaroton HCD 31812 Saját
Összkiadás
2000 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 03.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 03)
Hungaroton HCD 31876 Saját
Összkiadás
2001 50 éves a Hungaroton - Vonósművészek (1951-2001)
(Fifty Years of Hungaroton - String Players)
Hungaroton HCD 32091-3 3 CD
2001 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 04.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 04)
Hungaroton HCD 31970 Saját
Össszkiadás
2001 Hubay Jenő: Hegedűversenyek (összes)
(Violin Concertos (complete))
Hungaroton HCD 31976-77 Saját
Első felvétel
2002 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 05.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 05)
Hungaroton HCD 32060 Saját
Összkiadás
2003 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 06.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 06)
Hungaroton HCD 32155 Saját
Összkiadás
2004 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 07. - Átiratok
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 07 - Transcriptions)
Hungaroton HCD 32193 Saját
Összkiadás
2005 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 08.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 08)
Hungaroton HCD 32312 Saját
Összkiadás
2006 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 09.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 09)
Hungaroton HCD 32389 Saját
Összkiadás
2007 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 10.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 10)
Hungaroton HCD 32452 Saját
Összkiadás
2008 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 11.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 11)
Hungaroton HCD 32581 Saját
Összkiadás
2009 Hubay Jenő: Hegedű-zongoraművek 12.
(Hubay, Jenő: Works for Violin and Piano Vol. 12)
Hungaroton HCD 32549 Saját
Összkiadás
2009 Encores & More - Violin and Piano Recital: Friedemann and Peer (Polyakin, Liszt, Bartók, Hubay) Solo Musica SM130
2010 Hubay Jenő összes műve mélyhegedűre
(Jenő Hubay: Complete Works for Viola)
Hungaroton HCD 32626 Saját
Összkiadás
2020 Rivka Golani - Zsuzsa Kollár: Viola Romance (Kreisler, Elgar, Dvorák, Brahms, Schumann) Hungaroton HCD 32811-12 2 CD
 
Cím Típus Dátum
"Atair", Zenei regény öt fejezetben, Op. 47 Kamarazene 1893
"Azt mondják...", Csárdajelenet, Op. 60, No.8 Kamarazene 1896
"Czinka Panna Nótája", Csárdajelenet, Op. 65., No. 9 Kamarazene 1896
"Hejre Kati", Csárdajelenet, Op. 32, No. 4 Kamarazene 1882
"Hullámzó Balaton", Csárdajelenet, Op. 33, No. 5 Kamarazene 1887
"Kis furulyám...", Csárdajelenet, Op. 13, No. 2 Kamarazene 1881
"Kossuth-nóta", Csárdajelenet, Op. 41, No. 7 Kamarazene 1891
"Maros vize", Csárdajelenet, Op. 18, No. 3 Kamarazene 1883
"Piczi tubiczám", Csárdajelenet, Op. 83, No. 12 Kamarazene 0
"Szalatnai emlék", Csárdajelenet, Op. 69, No. 10 Kamarazene 1898
"Szalatnai emlék", Csárdajelenet, Op. 69, No. 10 Kamarazene 1898
"Szomorúfűz hervadt lombja", Csárdajelenet, Op.82, No. 11 Kamarazene 1900
"Sárga cserebogár", Csárdajelenet, Op. 34, No.6 Kamarazene 1887
1. Megtérés; 2. Csak érted, Op. 126 !meghatározása folyamatban 0
1. Plaintes arabes - 2. Chant polonais, Op. 6 !meghatározása folyamatban 1881
18 magyar dal, Op. 2 !meghatározása folyamatban 1878
2 Petőfi dal, Op. 103 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
2 magyar dal (Petőfi és Zichy G. költeményeire), Op. 19 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
2 magyar dal (Wohl J., Kiss J.), Op. 75 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
2éme Concerto, 2. hegedűverseny, Op. 90 Concerto 1900
3 dal (F. Coppée, V. Hugo költeményeire) Op. 71 !meghatározása folyamatban 0
3 dal (V. Hugo költeményeire), Op. 12 !meghatározása folyamatban 1882
3 magyar dal (Szabolcska M. költeményeire), Op. 77 !meghatározása folyamatban 0
3 magyar dal (Szabolcska M. költeményeire), Op. 78 !meghatározása folyamatban 0
3éme Concerto, 3. hegedűverseny, Op. 99 Concerto 1907
4 férfikórus, Op. 16 Kórusra és zenekarra 1882
4 férfikórus, Op. 24 Kórusra és zenekarra 0
5 Petőfi dal, Op. 31 1889
5 dal, Op. 53 !meghatározása folyamatban 1894
6 új dal, Op. 122-123 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
7 dal, Op. 100 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
A Borzáné Marcsája Opera 0
A cremonai hegedűs, Op. 40 Opera 1888
A csalogány dala, Op. 39 Kamarazene 1892
A falu rossza, Op. 50 Opera 1895
A milói Vénusz, Op. 107 Opera 1909
Ablaka alatt, Op. 38, No. 2 Kamarazene 1892
Adieu, Op. 111 Kamarazene 0
Aliénor opéra en quatre actes et un epilogue (E. Haraucourt), Op. 28 Opera 1890
Anna Karenina, opera 3 felvonásban, 4 képben, Op. 112 Színpadi mű 1914
Ara pacis (Béke himnusz , kantáta Romain Rolland költeményére) Op. 114 Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 0
Arckép előtt, Op. 38, No. 1 Kamarazene 1892
Arlequin - scherzo, Op. 81 Kamarazene 1899
Az álarc, Op. 106 Színpadi mű 0
Az önző óriás, mesejáték 1 felvonásban, Op. 124 Színpadi mű 1934
Ballade et Humoreske, Op. 104 Kamarazene 1911
Biedermeyer szvit, Op. 116 Zenekari mű 0
Borús gondolatok. Andante sostenuto, Op. 74, No. 1 Kamarazene 0
Bölcsődal. Andantino - un poco vivo, Op. 74, No. 2 Kamarazene 0
Cantiléne, Op. 70 Kamarazene 1898
Capriccio de concert, Op. 86, No. 3 Kamarazene 1988
Carmen - Fantaisie brillante, Op. 3, No. 3 Kamarazene 1876
Carmen Sylva 5 költeménye, Op. 29 !meghatározása folyamatban 0
Cinq marceaux / Öt darab, Op. 51 Kamarazene 1893
Concerto all’ antica - 4 hegedűverseny, Op. 101 Concerto 1907
Concerto dramatique - Hegedűverseny, Op. 21, No. 1 Concerto 1884
Contemplation, Op. 14, No. 3 Kamarazene 1883
Csárdajelenet, Op. 102, No. 13 Kamarazene 1908
Csárdajelenet, Op. 117, No. 14 Kamarazene 1920
Csárdajelenet, Op. 9, No. 1 Kamarazene 1882
D-dúr (Romantikus) szonáta, Op. 22 Kamarazene 1884
Dalok Kury Klárikának (Szabolcska M. költeményére), Op. 68 !meghatározása folyamatban 1896
Dante szimfónia - Vita nuova, Op. 118 Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1921
Deux mazurkas de concert, Op. 54 Kamarazene 1895
Deux mazurkas, Op. 45 Kamarazene 1893
Deux morceaux, Op. 110 Kamarazene 0
Deux morceaux, Op. 87 Kamarazene 1899
Dix etudes concertantes, Op. 89 Szólóhangszerre 1900
Drei (Vier) Stücke, Op. 95 Kamarazene 0
Egy rózsa dalai, Op. 36 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1891
Elegie, Op. 14, No. 1 Kamarazene 1983
Elmúlt időkből, Op. 37, No. 2 Kamarazene 0
Elégikus fantázia, Op. 62 Kamarazene 1896
F-dúr Románc, Op. 25 Kamarazene 1886
Fantaisie hongroise, Op. 1 Kamarazene 1873
Fantaisie tziganesque, Op. 4 !meghatározása folyamatban 1879
Fantaisie tziganesque, Op. 55, No. 1 - 2 Kamarazene 1894
Fliederbusch, Op. 109 Kamarazene 0
Gyermekjelenetek, Op. 84 Szólóhangszerre 1898
Hat hegedűgyakorlat, Op. 63 Szólóhangszerre 1896
Hat hegedűgyakorlat, Op. 64 Szólóhangszerre 1896
Hat magyar poéma, Op. 27 Kamarazene 1884
Hat új magyar poéma, Op. 76 Kamarazene 0
Hegedűszóló "A falu rossza" című operából, Op. 50a Kamarazene 0
Hegedűszóló a Cremonai hegedűs c. operából, Op. 40a Kamarazene 0
Holdsugág, Op. 86, No. 1 Kamarazene 1988
Három darab, Op. 10 Kamarazene 1877
Három darab, Op. 66 Kamarazene 1897
Három kuruc-nóta férfikarra, Op. 97 Férfikarra 1903
Három poéma Francois Coppée nyomán, Op. 56 Kamarazene 1895
Hét dal (E. Weber, T. Resa, A. Silberstein költeményeire), Op. 61 !meghatározása folyamatban 1896
Impressions de la Puszta / Magyar alföldi képek Op. 44 Kamarazene 0
Judit Simon, melodráma, Op. 91 !meghatározása folyamatban 0
Két Massenet-dal: Crepuscule, Serenade, Op. 3, No. 2 Kamarazene 1881
Két férfikar, Op. 11 Kórusra és zenekarra 1879
Két magyar dal, Op. 35 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
Larghetto, Op. 14, No. 2 Kamarazene 1883
Lavotta szerelme, dalmű 3 felvonásban epilogussal (Berczik Á., Farkas I.) Op. 96 Színpadi mű 1904
Maggiolata, Op. 15, No. 2 Kamarazene 1882
Magyar fantázia, Op. 1 (Plevna nóta) Kamarazene 0
Magyar nóták. Erdő, erdő sűrű erdő árnyában, Op. 67, No. 1 Kamarazene 0
Mese, Op. 15, No. 1 Kamarazene 1882
Moharózsa, zenei novella 4 képben, Op. 85 Színpadi mű 1898
Morceau de concert - Brácsaverseny, Op. 20, No. 1, 2, 3 Concerto 1888
Mosaique, 10 morceaux, Op. 49 Kamarazene 1894
Májusi dal, Op. 37, No. 1 Kamarazene 1889
Nocturne, Op. 42, No.1 Kamarazene 1892
Notturno, Op. 73, No. 2 Kamarazene 0
Négy dal, Op. 23 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1885
Op.10. - Trois morceaux 0
Perpetuum mobile. Allegro con brio, Op. 88 Kamarazene 1899
Petőfi-szimfónia, Op 119 Szólóhang(ok)ra, kórusra és zenekarra 1922
Puszta Klänge: Concert-Duo für Pianoforte und Violine, Op. 7 / Pusztai hangok: Koncert-duó zongorára és hegedűre, Op. 7 Kamarazenekarra 1880
Puszta-Klänge / Echos de la Puszta, Op. 7 Kamarazene 1880
Pusztai hangok / Eine Pusztenfahrt, 6 darab eredeti magyar dalok után, Op. 57 Kamarazene 1895
Romanze und Gitarre, Op. 108 Kamarazene 1912
Rákóczi himnusz, Op. 98 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1906
Scherzo en sol mineur, Op. 80 Kamarazene 0
Sechs Stücke, Op. 121 Kamarazene 1925
Suite sur Le Roi de Lahore, Op. 3, No. 1 Kamarazene 1880
Suite, Op. 5 Kamarazene 1881
Szimfónia ("Háborús"), Op. 93, No. 2 Concerto 1917
Szimfónia, Op. 26, No. 1 Concerto 1885
Talpra magyar, Op. 43 !meghatározása folyamatban 1890
Tavaszi szerelmi dalok, Op. 120, No. 1-2 Szólóhangszerre 1923
Trois morceaux caracteristiques, Op. 46 Kamarazene 1893
Trois morceaux, Op. 48 Kamarazene 1894
Trois morceaux, Op. 52 Kamarazene 1894
Trois morceaux, Op. 58 Kamarazene 1895
Tíz karakterdarab, Op. 79 Kamarazene 1899
Tündértánc, Op. 86, No. 2 Kamarazene 1988
Ugye Jani, Op. 92 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
Valcerparafrázis, Op. 105 Kamarazene 1911
Variations sur un theme hongrois, Op. 72 Kamarazene 1897
Virágrege, Op. 30 Kamarazene 0
Végvári-dalok, Op. 113 !meghatározása folyamatban 1920
Zephir, Op. 30, No. 5 Kamarazene 0
Öt dal, Op. 17 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1876
Öt dal, Op. 53 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1894
Öt dal, Op. 8 Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
Öt koncertetűd, Op. 115 Kamarazene 0
Öt vegyeskar, Op. 94 Vegyeskarra 0