Farkas Zoltán: Sári József

ISBN9638278897 2000

MAGYAR ZENESZERZŐK 12.

Sári József (1935) a hazai kortárs zeneszerzés egyik - rendhagyó utat bejárt - képviselője.

A kompozícióban érvényesülő törvények kifürkészése s tisztelete ihlette több mint félszáz kánonjának megalkotására. A zenetörténeti hagyományhoz való sajátos viszonyát hirdeti Bach hangjaiból komponált darabja, az Elidegenített idézetek, miközben számos műve álidézetek által örökíti meg a letűnt aranykort. Pedagógiai célú darabjaiban egyenrangú partnerének tekinti a gyermeket, s gyakran e miniatűrökben tárja föl a legnyíltabban alkotói portréját.
Farkas Zoltán kismonográfiája elsősorban művein keresztül mutatja be a zeneszerzőt. Elemzéseit a Sári Józseffel folytatott beszélgetések számos gondolatának beépítése egészíti ki. A tanulmány, valamint a hozzá illesztett részletes műjegyzék, diszkográfia és bibliográfia segíti az olvasót Sári József, a zeneszerző, a tanár s a mindenségről gondolkodó ember megismeréséhez.


Szerző: Farkas Zoltán
Felelős szerkesztő, sorozatszerkesztő: Berlász Melinda
Kiadó: Mágus Kiadó
Felelős vezető: Tóth Emőke
Nyomdai szerkesztés: Zágoni Szakács Enikő

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.


A kiadvány 1500 Ft-os áron megvásárolható személyesen a BMC Könyvtárban, valamint megrendelhető az Editio Musica Budapest webshopjában.

Teljes sorozat: www.emb.hu


A sorozatban eddig megjelent kötetek:

Bárdos Lajos (1899-1986)
Bihari János (1764-1827)
Bozay Attila (1939-1999)
Csíky Boldizsár (1937)
Dávid Gyula (1913-1977)
Decsényi János (1927)
Dohnányi Ernő (1877.1960)
Dubrovay László (1943)
Durkó Zsolt (1934-1997)
Egressy Béni (1814-1851)
Farkas Ferenc (1905-2000)
Fusz János (1777-1819)
Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
Horusitzky Zoltán (1903-1985)
Hubay Jenő (1858-1937)
Huszár Lajos (1948)
Istvánffy Benedek (1733-1778)
Járdányi Pál (1920-1966)
Jeney Zoltán (1943-2019)
Kadosa Pál (1903-1983)
Kocsár Miklós (1933-2019)
Kósa György (1897-1984)
Kurtág György (1926)
Lavotta János (1764-1820)
Lendvay Kamilló (1928-2016)
Maros Rudolf (1917-1982)
Mihalovich Ödön (1842-1929)
Mosonyi Mihály (1815-1870)
Orbán György (1947)
Petrovics Emil (1930-2011)
Pongrácz Zoltán (1912-2007)
Ránki György (1907-1992)
Sári József (1935)
Soproni József (1930-2021)
Sugár Rezső (1919-1988)
Szokolay Sándor (1931-2013)
Szőnyi Erzsébet (1924-2019)
Szőllősy András (1921-2007)
Vántus István (1935-1992)
Verebi Végh János (1845-1918)
Vermesy Péter (1939-1989)
Vidovszky László (1944)
Volkmann, Robert (1815-1883)

 


1500 HUF 4 EUR