Pintér Csilla Mária Szőnyi Erzsébet

ISBN9789631210118 2014

MAGYAR ZENESZERZŐK 24.

Szőnyi Erzsébet ars poeticáját mindenekelőtt a közönséggel való harmonikus kapcsolat tudatos keresése határozza meg.

Zeneszerzői szemléletét konzervativizmus és az újabb irányzatok iránti érdeklődés együtt jellemzi. Innét ered stílusának sokszínűsége és mőfaji gazdagsága. Alkotószemélyisége nem sorolható a 20. századi magyar zenetörténet egyetlen zeneszerzői irányzatához sem. Hogy életművének jelentős része még felfedezésre vár, az nagyrészt arra vezethető vissza, hogy zenei életünk köztudatában szenvedélyes zenepedagógiai, zenei diplomáciai tevékenysége került az első helyre. Pedagógiai életműve magában álló jelenség a magyar zeneoktatás történetében. A zeneszerzői pályát ismertető kismonográfiát Szőnyi Erzsébet kompozícióinak és írásainak jegyzéke, valamint válogatott bibliográfia egészíti ki.

Szerző: Pintér Csilla Mária
Felelős szerkesztő, sorozatszerkesztő: Berlász Melinda (az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete ny. tudományos főmunkatársa)
Kiadó: Budapest Music Center
Felelős vezető: Gőz László
Szerkesztő munkatársa: Kégl András
Nyomdai szerkesztés: Zágoni Szakács Enikő


A kiadvány 1500 Ft-os áron megvásárolható személyesen a BMC Könyvtárban, valamint megrendelhető az Editio Musica Budapest webshopjában.


A sorozatban eddig megjelent kötetek:

Bárdos Lajos (1899-1986)
Bihari János (1764-1827)
Bozay Attila (1939-1999)
Csíky Boldizsár (1937)
Dávid Gyula (1913-1977)
Decsényi János (1927)
Dohnányi Ernő (1877.1960)
Dubrovay László (1943)
Durkó Zsolt (1934-1997)
Egressy Béni (1814-1851)
Farkas Ferenc (1905-2000)
Fusz János (1777-1819)
Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
Horusitzky Zoltán (1903-1985)
Hubay Jenő (1858-1937)
Huszár Lajos (1948)
Istvánffy Benedek (1733-1778)
Járdányi Pál (1920-1966)
Jeney Zoltán (1943-2019)
Kadosa Pál (1903-1983)
Kocsár Miklós (1933-2019)
Kósa György (1897-1984)
Kurtág György (1926)
Lavotta János (1764-1820)
Lendvay Kamilló (1928)
Maros Rudolf (1917-1982)
Mihalovich Ödön (1842-1929)
Mosonyi Mihály (1815-1870)
Petrovics Emil (1930-2011)
Pongrácz Zoltán (1912-2007)
Ránki György (1907-1992)
Sári József (1935)
Soproni József (1930-2021)
Sugár Rezső (1919-1988)
Szokolay Sándor (1931-2013)
Szőnyi Erzsébet (1924-2019)
Szőllősy András (1921-2007)
Vántus István (1935-1992)
Verebi Végh János (1845-1918)
Vermesy Péter (1939-1989)
Vidovszky László (1944)
Volkmann, Robert (1815-1883)


1500 HUF 4 EUR