Domokos Mária: Lavotta János

ISBN963827848X 1999

MAGYAR ZENESZERZŐK 6.

Lavotta János (1764-1820) a magyar zenetörténet verbunkos korszakának kiemelkedő alakja, Bihari János és Csermák Antal mellett a „virtuóz triász” tagja.


Komponista és legendás hegedűs előadóművész. „Játéka a legmélyebb komoly és fájó indulatokat szaggatta föl a lélekben, bárhova csapongott is, mindig komoly, kesergő s nehéz búval rakott hangvilágba szállott alá, mintha nemzetünk eddigi minden érzelmét maga s újra átérezné.” – írja róla Erdélyi János.
Lavotta híre-neve magától értődő természetességgel benne volt és ma is benne van a hazai köztudatban, noha életműve gyakorlatilag ismeretlen. (A nevéhez fűzött Lavotta szerelme c. verbunkosnak és Cserebogár, sárga cserebogár c. nótának nem ő a szerzője!) Kompozícióinak alapos ismerete ma is időszerű követelmény, mert személye és műve a felvilágosodás és a nemzeti ébredés korához nélkülözhetetlenül hozzátartozik.
Személyében először komponált zeneileg képzett magyar szerző magyar szellemű zeneművet.

Szerző: Domokos Mária
Felelős szerkesztő, sorozatszerkesztő: Berlász Melinda
Kiadó: Mágus Kiadó
Felelős vezető: Tóth Emőke
Nyomdai szerkesztés: Radnóti Edit

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.


A kiadvány 1500 Ft-os áron megvásárolható személyesen a BMC Könyvtárban, valamint megrendelhető az Editio Musica Budapest webshopjában.


A sorozatban eddig megjelent kötetek:

Bárdos Lajos (1899-1986)
Bihari János (1764-1827)
Bozay Attila (1939-1999)
Csíky Boldizsár (1937)
Dávid Gyula (1913-1977)
Decsényi János (1927)
Dohnányi Ernő (1877-1960)
Dubrovay László (1943)
Durkó Zsolt (1934-1997)
Egressy Béni (1814-1851)
Farkas Ferenc (1905-2000)
Fusz János (1777-1819)
Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
Horusitzky Zoltán (1903-1985)
Hubay Jenő (1858-1937)
Huszár Lajos (1948)
Istvánffy Benedek (1733-1778)
Járdányi Pál (1920-1966)
Jeney Zoltán (1943-2019)
Kadosa Pál (1903-1983)
Kocsár Miklós (1933-2019)
Kósa György (1897-1984)
Kurtág György (1926)
Lavotta János (1764-1820)
Lendvay Kamilló (1928)
Maros Rudolf (1917-1982)
Mihalovich Ödön (1842-1929)
Mosonyi Mihály (1815-1870)
Petrovics Emil (1930-2011)
Pongrácz Zoltán (1912-2007)
Ránki György (1907-1992)
Sári József (1935)
Soproni József (1930-2021)
Sugár Rezső (1919-1988)
Szokolay Sándor (1931-2013)
Szőnyi Erzsébet (1924-2019)
Szőllősy András (1921-2007)
Vántus István (1935-1992)
Verebi Végh János (1845-1918)
Vermesy Péter (1939-1989)
Vidovszky László (1944)
Volkmann, Robert (1815-1883)


1500 HUF 4 EUR