Művészadatbázis

Ez a BMC Művészadatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneművészekkel, illetve zenekarokkal, kórusokkal, együttesekkel és az általuk készített lemezekkel kapcsolatos információt tartalmaz.

Gárdonyi Zoltán


Zeneszerző

Születési hely
Budapest
Születési dátum
1906
Weboldal

 
1906. április 25., Budapest - 1986. június 27., Herford

Édesapja Dr. Gárdonyi Albert történészprofesszor, Budapest egykori főlevéltárosa volt. Édesanyja, Weigl Mária, a budapesti Zeneakadémián a volt Liszt-tanítvány, Thomán István osztályában Bartók Béla évfolyamtársaként szerzett zongoratanári diplomát.

Gárdonyi Zoltán zeneszerzés-tanulmányait 1923-tól 1927-ig Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán, majd 1927-től 1930-ig Berlinben Paul Hindemith tanítványaként végezte. A berlini egyetemen ezzel egyidejűleg folytatott tanulmányait az ott 1931-ben megszerzett zenetudományi doktorátusával zárta le, majd tíz évig a soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet, illetve a Teológiai Fakultás tanára és a Soproni Zeneegyesület karnagya volt. Ezt követően Gárdonyi Zoltán 1941-tól 1967-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzoraként fejtett ki szerteágazó tevékenységet; ő volt a Zeneakadémia 1949-ben feloszlatott protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője is. Nemzetközileg is nagyrabecsült zenetudományi és zeneelméleti munkásságának mindenekelőtt a Bach- és a Liszt-kutatás köszönhet alapvetően fontos új eredményeket.

Gárdonyi Zoltán zeneszerzői életműve felöleli a szimfonikus- és kamarazene, zongora- és orgonakompozíciók, az egyházi és világi szövegű vokális művek továbbá pedagógiai célzatú darabok legkülönfélébb műfajait. Orgonaművei és bibliai szövegű kórusművei a huszadik századi európai egyházzenében egyedülálló értéket képviselnek. Gárdonyi Zoltán 1972 óta családjával együtt Németországban élt és 1986. június 27-én, néhány héttel nyolcvanadik születésnapja után hunyt el Herfordban. Szellemi hagyatékának jelenkori kisugárzását a halála után Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon kiadott mintegy száz műve is dokumentálja.
 
Cím Típus Dátum
"A legszebb virág" Kórusra és zenekarra 1953
"A munka" Kórusmű kísérettel 1950
"A tücsökre" Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1948
"Adj már csendességet" Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1946
"Búcsúzó" Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1952
"Bújj, bújj zöld ág" Kamarazene 1944
"Dal az édesanyáról" Vegyeskarra 1953
"Egy icce bor" Férfikarra 1937
"Elment a két lány virágot szedni" Szólóhang(ok)ra kíséret nélkül 1934
"Erdőbe, erdőbe" Kórusmű a cappella 1952
"Esik eső" Ensemble 1935
"Gacsaj Pesta" Férfikarra 1941
"Hopp ide tisztán" Kamarazene 1944
"Jere bé violám" Kórusmű a cappella 1949
"Keresek valakit" Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1945
"Láng a ködben" Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1941
"Magyar! Hajnal hasad!" Vegyeskarra 1948
"Marosszéki erdő" Kórusra és zenekarra 1940
"Megkötöm lovamat" Vegyeskarra 1934
"Mindvégig" Kórusmű kísérettel 1958
"Március" Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1940
"Nem messze van" Férfikarra 1952
"Reggeli hat óra" Vegyeskarra 1966
"Szegény vagyok" Férfikarra 1934
"Szeptember végén" Vegyeskarra 1964
"Szép könyörgés" Vegyeskarra 1946
"Sárgul már a fügefalevele" Vegyeskarra 1952
"Vettem Marujánát" Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1953
"Zimezum" Kórusmű a cappella 1943
"Zsebkendőm négy sarka" Kórusra és zenekarra 1939
10 népdalkíséret Szólóhangszerre 1954
103. zsoltár (Áldjad lelkem az Urat) Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1946
107. genfi zsoltár Vegyeskarra 1971
11 dal Kamarazene 1964
116. zsoltár Kórusmű a cappella 1938
121. genfi zsoltár Vegyeskarra 1977
125. genfi zsoltár Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1969
148. zsoltár Vegyeskarra 1947
19. zsoltár Szólóhangszerre 0
2 Vörösmarty-kánon Kórusmű a cappella 1954
2 magyar népdal Kamarazene 1955
26. zsoltár Szólóhangszerre 0
33. zsoltár Szólóhangszerre 0
34. zsoltár Szólóhangszerre 0
36. és 68. genfi zsoltár Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1965
50. zsoltár Szólóhangszerre 0
54. genfi zsoltár Vegyeskarra 1964
90. genfi zsoltár Kórusra és kamaraegyüttesre 1965
A Guttenberg-albumba Férfikarra 1948
A Mátrából Zenekari mű 1939
A megváltottak hálaéneke (107. genfi zsoltár) Vegyeskarra 0
A mélyből hozzád kiáltok Szólóhangszerre 0
A parádi kert alatt Kórusra és zenekarra 0
A sareptai özvegy Szólóhang(ok)ra, kórusra és kamarazenekarra 1945
A tékozló fiú Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1971
Abendlied Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1943
Adeste Fideles Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1976
Adeste fideles Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1974
Adj nékünk békét kegyesen Kórusmű a cappella 0
Ahova te mégy Vegyeskarra 1956
Ahova te mégy Vegyeskarra 1970
Alkony Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1925
Alkony a Balatonon Szólóhangszerre 1943
Andante Kamarazene 1919
Antik szvit Vonószenekarra 1926
Arcképére Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1925
Az Isten emberének imádsága Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1957
Az hol én elmegyek Szólóhangszerre 1968
Az Úr Isten az én reménységem Szólóhangszerre 1962
Az Úr az én pásztorom (23. zsoltár) Vegyeskarra 1948
Az Úr dícsérete Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1971
Az Úr neve jő messziről Vegyeskarra 1972
Az Úr szabadított meg Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1970
Balatoni kánon Kórusmű a cappella 1963
Bethlen Gábor emlékezete Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1979
Bethlen Gábor éneke Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1980
Bethlen Gábornak hálaadó éneke Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1979
Bevezetés és gyászinduló Vonószenekarra 1932
Bipartita két orgonára Kamarazene 1983
Bitte Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1941
Bocsásd meg Úr Isten Vegyeskarra 1960
Boldog nép az Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1968
Brácsadarabok Szólóhangszerre 1953
Burleszk Szimfonikus zenekarra 1935
Capriccio (F dúr) Szólóhangszerre 1930
Capriccio (f-moll) Szólóhangszerre 1929
Capriccio alla marcia Szólóhangszerre 1929
Cassazione Kamarazene 1980
Christ ist Erstanden / Krisztus feltámadott Vegyeskarra 1973
Civilizáció Kórusmű kísérettel 1982
Concertino Concerto 1959
Csak Istenben nyugszik meg a lelkem Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1953
Danklied der Erlösten / A megváltottak hálaéneke Vegyeskarra 1975
Dicsér téged teljes szívem Szólóhangszerre 1978
Dicsérjétek Istent! Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1963
Dicsérő ének Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1960
Dicsőség mennyben az Istennek Kórusmű a cappella 0
Die Verkündigung Szólóhang(ok)ra, kórusra és szólóhangszer(ek)re 0
Divertimento 4 tételben Szimfonikus zenekarra 1949
Drei Choralbearbeitungen Szólóhangszerre 0
Drei Motetten für Gemischter Chor / Három motetta vegyeskarra Vegyeskarra 0
Drei biblische Kanons / Három bibliai kánon Kórusra és szólóhangszer(ek)re 0
Du schöner Lebensbaum - Paradicsomnak te szép élő fája Vegyeskarra 0
Dávid hálaéneke nagy veszedelem után Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1979
E szomorú napot Szólóhangszerre 0
Ein wundersamer Jubelton Kórusmű a cappella 1985
Eine feste Burg ist unser Gott Vegyeskarra 1978
Elfojtott könnyek Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1924
Első fúvóshetes Kamarazene 1926
Első szonatina (a-moll) Szólóhangszerre 1952
Első szonáta (A-dúr) Kamarazene 1929
Eltévedtem mint juh Szólóhangszerre 1980
Eltörött a hegedűm... Vonószenekarra 1939
Előjáték (E szomorú napok…) Szólóhangszerre 0
Előjáték a Magyar Hiszekegyhez Szólóhangszerre 0
Emlékezzél meg Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1967
Emlékezzél mi történék Vegyeskarra 0
Emlékezzél, mi történék Kórusra és szólóhangszer(ek)re 0
Emlékezzél, Úr Isten, híveidről Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1968
Emlékezzünk ez napon Vegyeskarra 1965
Emléklap Szólóhangszerre 1942
Emléksorok Fáy Andrásnak Vegyeskarra 1979
Ende September / Szeptember végén !meghatározása folyamatban 0
Epigramma Kodály Zoltán emlékére Vegyeskarra 1982
Epithalamium Vokális zene 1971
Erwarten in Demut; Wahlspruch Vegyeskarra 1979
Erős vár a mi Istenünk Szólóhangszerre 1985
Este Férfikarra 1931
Ez nap nékünk dícséretes nap Vegyeskarra 1963
Fantasia super "Vater unser im Himmelreich" Szólóhangszerre 1934
Fantázia Kamarazene 1956
Fantázia "Victimae paschali laudes" Szólóhangszerre 1980
Fantázia hegedűre és orgonára Kamarazene 1968
Fel útra, ti hívek Kórusmű a cappella 0
Fel útra, ti hívek Kórusra és szólóhangszer(ek)re 0
Felséges Isten, mennybéli teremtőnk Kórusra és szólóhangszer(ek)re 0
Felvirradt áldott szép napunk Vegyeskarra 0
Finnisches Busslied / Szelíd szemed Úr Jézus Vegyeskarra 1958
Friss tánc Szimfonikus zenekarra 1950
Fughetta (d-moll) Szólóhangszerre 0
Furulyaszó Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1940
Furulyás és friss Szólóhangszerre 1942
Furulyásoknak Kamarazene 1939
Furulyázzunk Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 0
Fúvósnégyes Kamarazene 1926
Fúvósötös Kamarazene 1961
Gondűző Szólóhangszerre 1943
Grand Choeur Szólóhangszerre 1951
Gyermekdal-rondó Szólóhangszerre 1955
Gyász-óda október hatodikára Kórusra és zenekarra 1949
Gyászol ég s föld Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1934
Ha valahol Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1924
Ha élünk, neki élünk Kórusmű 0
Hadd áldlak teljes szívből Kórusmű a cappella 1965
Harangszó Férfikarra 1968
Harmadik graduál-ének Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1938
Harmadik szonáta (g-moll) Kamarazene 1944
Higgy a mi erős Urunkban Kórusmű 0
Hirdetek tinéktek Szólóhangszerre 0
Hogyha nékem száz forintom volna Vegyeskarra 1937
Hommage á Händel Kamarazene 1972
Honszeretet Vegyeskarra 1956
Hortobágyi szvit Szólóhangszerre 1937
Humoreszk Szólóhangszerre 1937
Hála-kánon Kórusmű a cappella 1943
Hálaadásunkban rólad emlékezünk Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1970
Hálaének Vegyeskarra 1963
Három Nagyheti kép Vonószenekarra 1966
Három gitárdarab Szólóhangszerre 1956
Három ikervári népdal Vegyeskarra 1952
Három népdalfeldolgozás Szólóhangszerre 1954
Három trió Kamarazene 1948
Hét bibliai kánon Kórusmű a cappella 1947
Húsvéti fantázia Szólóhangszerre 1950
Hű az Isten Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1969
I. Szerenád Vonószenekarra 1957
I. Vonósnégyes Kamarazene 1933
I. Vonóstrió (a-moll) Kamarazene 1928
I. Zongoratrió Kamarazene 1922
I. orgonaszonáta (d-moll) Szólóhangszerre 1944
II. Szerenád Zenekari mű 1941
II. Vonósnégyes (d-moll) Kamarazene 1936
II. Vonóstrió Kamarazene 1928
II. Zongoratrió Kamarazene 1923
II. fúvóshetes (B-dúr) Ensemble 1948
II. szerenád Vonószenekarra 1966
III. Kis rapszódia Kamarazene 1955
III. Vonósnégyes Kamarazene 1954
III. Zongoratrió (d-moll) Kamarazene 1928
Ich weiss voran ich galube Szólóhangszerre 1974
Idyll Szólóhangszerre 1933
Igyunk itt Kórusmű a cappella 1931
Induló Fúvószenekarra 1939
Intermezzo Szólóhangszerre 1939
Intermezzo (f-moll) Szólóhangszerre 1940
Isten a mi oltalmunk (46. zsoltár) Vegyeskarra 1971
Isten csodálatos utainak dicsérete Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1958
Isten szívén megpihenve Szólóhangszerre 1973
Isten szívén megpihenve Kórusmű a cappella 0
Isten szívén megpihenve Kórusra és kamarazenekarra 1963
Isten, ó szent Isten Szólóhangszerre 0
Istenfélők, mily boldogok vagytok Szólóhangszerre 0
Istennél van szabadulásom Kórusmű 0
Itt van Isten köztünk Szólóhangszerre 0
Jelige - Kegyelmet és igazságot Vegyeskarra 1978
Jer, Krisztus népe, nagy vígan Szólóhangszerre 0
Jer, dicsérjük e szent napon Vegyeskarra 1972
Jer, mindnyájan örüljünk Kórusmű a cappella 0
Jer, örvendjünk keresztények Szólóhangszerre 0
Jeremiás elhivtása Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1968
Jászói legenda Szólóhangszerre 1942
Jézus Krisztus egy mesterünk Kórusmű a cappella 0
Jézus Krisztus, dicsértessél Vegyeskarra 0
Jézus boldogságom Szólóhangszerre 0
Jézus születél idvességünkre Kórusmű a cappella 0
Jézus! A te véred szent Férfikarra 1967
Jézus, ki bűnös lelkemet Kórusmű a cappella 0
Jézusom, Krisztusom Szólóhangszerre 1964
Jöjj mondjunk hálaszót Kórusmű a cappella 0
Jöjj népek megváltója Kórusmű a cappella 0
Kamaraszimfónia (G-dúr) Zenekari mű 1932
Karácsonyi bölcsődal Szólóhangszerre 1937
Karácsonyi kantáta Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1963
Kegyes Jézus, én imádságomra Szólóhangszerre 0
Keringő Szólóhangszerre 1935
Ki Istenének átad mindent Szólóhangszerre 1964
Kiházasító Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1953
Kikeleti dal Kórusmű 1961
Kilenc szerző 44 kis zongoradarabja Szólóhangszerre 0
Kis koncert három furulyára Kamarazene 1939
Klarinétverseny Concerto 1942
Kodály-köszöntő (Variációk egy Kodály témára) Szimfonikus zenekarra 1962
Krisztus feltámada Kórusmű a cappella 1973
Krisztusom kívüled Vegyeskarra 1960
Kánon október hatodikára Kórusmű a cappella 1937
Kész a szívem óh Isten (108. zsoltár) Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1940
Két Kossuth-nóta Kórusra és zenekarra 1952
Két hegedűdarab Szólóhangszerre 1943
Két kis rapszódia Kamarazene 1954
Két kánon Kórusmű a cappella 1936
Két népdal négy hegedűre Kamarazene 1948
Két régi magyar dícséret Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1969
Könnyű hegedűduók Kamarazene 1961
Könnyű szonatina Szólóhangszerre 1952
Körtánc Kamarazene 1954
Körülleng engem Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1933
Kürt helyett harang Kórusmű kísérettel 1974
Lakozzál köztünk Vegyeskarra 1969
Leánytánc Kamarazene 1956
Lob Gott getrost mit Singen Szólóhangszerre 1978
Lobgesang nach Psalm 45 / Dicsőitő ének a 45. zsoltár után Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 0
Lobgesang nach Psalm 45 / Dicsőitő ének a 45. zsoltár után Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1960
Légy csendes szívvel Szólóhangszerre 0
Légy hív mindhalálig Kórusmű a cappella 1975
Madárdalos erdő mélyén Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1925
Magasztaltassék fel az Úr Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1957
Magasztaló ének Vegyeskarra 1961
Magyar karácsonyi dal Szólóhangszerre 1948
Magyar nyitány Szimfonikus zenekarra 1935
Magyar szvit Vonószenekarra 1935
Magyar tánc Szólóhangszerre 1939
Magyar táncfantázia Kamarazene 1953
Marcia pentatonica Fúvószenekarra 1947
Meditatio in memoriam Zoltán Kodály Szólóhangszerre 1972
Meghódol a lelkem Szólóhangszerre 0
Megszenteltem e házat Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1954
Melódia Kamarazene 1956
Memento - Szenvedésből szabadulásra Kórusra és zenekarra 1975
Mennyei seregek Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1946
Mily nagy az Úr kegyelmessége Szólóhangszerre 0
Mily szerelmetesek a te hajlékaid Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1955
Minden e földön csak elmúlandó Szólóhangszerre 0
Minden jók kútfeje Vegyeskarra 1958
Mintha szárnyon szállna Szólóhangszerre 1936
Mit Freuden zart Szólóhangszerre 1978
Mondjatok dicséretet Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1949
Második szonatina (C-dúr) Szólóhangszerre 1954
Második szonáta (d-moll) Kamarazene 1937
Második szvit Zenekari mű 1963
Nagy hálát adjunk Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1966
Nagy irgalmú Úr Isten Szólóhangszerre 1977
Ne csüggedj el! Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1965
Ne félj, csak higgy! Kórusmű kísérettel 1977
Ne hagyj elesnem, felséges Isten Szólóhangszerre 0
Ne szállj perbe énvelem Szólóhangszerre 0
Ne szállj perbe énvelem Szólóhangszerre 1940
Nem halok meg, hanem élek Férfikarra 1959
Neujahrgesang Szólóhang(ok)ra és kamaraegyüttesre 1929
Nocturne Szólóhangszerre 1943
Nun lob mein Seel´ den Herren Szólóhangszerre 1964
Népdalfeldolgozások zongorára Szólóhangszerre 1953
Népdalkíséretek ifjúsági zenekarra Zenekari mű 1952
Népdalok zongorára Szólóhangszerre 1948
Népdalvariációk Zenekari mű 1935
O süsser Herre Jesu Christ Szólóhangszerre 1978
Paradicsomnak te szép élő fája Vegyeskarra 1958
Partita sopra "Jesu, der du meine Seele" Szólóhangszerre 1959
Partita sopra "Veni creator spiritus" Szólóhangszerre 1958
Pastorale Szólóhangszerre 1952
Postludium in D Szólóhangszerre 1974
Praeambulum és zsoltár-partita Szólóhangszerre 1979
Praeldium et fuga in memoriam J.S. Bach Szólóhangszerre 1942
Praeldium et fuga in memoriam J.S. Bach Szólóhangszerre 1942
Praeludium (Asz-dúr) Szólóhangszerre 1942
Praeludium (G-dúr) Szólóhangszerre 1947
Praeludium (a-eol) Szólóhangszerre 1948
Praeludium (esz-moll) Szólóhangszerre 1943
Praeludium et Passacaglia Szólóhangszerre 1941
Praeludium et fuga (e-moll) Szólóhangszerre 1947
Praeludium et fuga (g-moll) Szólóhangszerre 1932
Praeludium et fuga (gisz-moll) Szólóhangszerre 1943
Praeludium et fughetta Szólóhangszerre 1947
Praeludium festivale (C-dúr) Szólóhangszerre 1944
Praeludium poenitentiale Szólóhangszerre 1969
Prelude (A-dúr) Szólóhangszerre 1933
Preludio funebrale Szólóhangszerre 1941
Preludio funebre Szólóhangszerre 1925
Preludium "Jézus életemnek" Szólóhangszerre 0
Preludium (Asz-dúr) Szólóhangszerre 1942
Preludium (C-dúr) Szólóhangszerre 1944
Preludium (D-dúr) Szólóhangszerre 1940
Preludium (F-dúr) Szólóhangszerre 1940
Psalm-Fantasie / Zsoltár fantázia Szólóhangszerre 1976
Psalmus Poenitentialis (51. genfi zsoltár) Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1964
Pünkösdi dicséret Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1962
Pünkösdi dicséret, Jövel Szentlélek Úr Isten Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1964
Pünkösdi himnusz - Veni Creator Spiritus Vegyeskarra 1976
Quintetto / Quintett Kamarazene 1961
Rapszódia basszustubára Kamarazene 1953
Reggeli ének Férfikarra 1969
Rondeau Kamarazene 1942
Rondo Szólóhangszerre 1936
Rondo alla Marcia Szólóhangszerre 1929
Rondo capriccioso Kamarazene 1941
Rondó Kamarazene 1955
Rég lehullott a levele a fának Vegyeskarra 1931
Régi hitben megújulva Vegyeskarra 1937
Serenata Kamarazene 1942
Siess, keresztyén, lelki jót hallani Férfikarra 1936
Sinfonische Suite Szimfonikus zenekarra 1980
Sonata Secunda Szólóhangszerre 1947
Sonata Tertia Szólóhangszerre 1983
Sonate für Querflöte und Klavier / Szonáta fuvolára és zongorára Kamarazene 1960
Sonate in memoriam G.F. Händel Kamarazene 1977
Soproni táncok Szimfonikus zenekarra 1953
Szabadság-kánon Kórusmű a cappella 1937
Szegény asszony fia vagyok Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1928
Szelíd szemed Úr Jézus Szólóhangszerre 1959
Szent Isten, noha néked Szólóhangszerre 0
Szent Ézsaiás így ír Szólóhangszerre 1980
Szent örök Isten Szólóhangszerre 1964
Szeretem a magányt Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1925
Szimfónia Szimfonikus zenekarra 1964
Szonatina klarinétra és zongorára Kamarazene 1959
Szonatina két furulyára Kamarazene 1942
Szonáta (f-moll) Kamarazene 1938
Szonáta No. 1 (Esz-dúr) Kamarazene 1928
Szonáta No. 1 (c-moll) Kamarazene 1944
Szonáta No. 2 (B-dúr) Kamarazene 1929
Szonáta No. 2 (e-moll) Kamarazene 1950
Szonáta csellóra és zongorára Kamarazene 1944
Szonáta fuvolára és zongorára Kamarazene 1960
Szonáta két hegedűre Kamarazene 1941
Szonáta nagybőgőre és zongorára Kamarazene 1957
Szonáta tubára és zongorára Kamarazene 1948
Sztárai Mihály 34. zsoltára Kórusra, szólóhangszer(ek)re és zenekarra 1964
Szvit Kamarazene 1954
Székely táncdal Kórusmű a cappella 1952
Sírbatétel Szólóhangszerre 1979
Tanulmányok harmóniumra Szólóhangszerre 1944
Tartsd meg hazánkat, Isten Kórusmű a cappella 1941
Te vagy reményem sziklaszála Szólóhangszerre 0
Te, világ szép ékessége Szólóhangszerre 0
Tempo di marcia Szólóhangszerre 1977
Teremtő Istenünk Szólóhangszerre 0
Toccata Szólóhangszerre 1932
Toccata három orgonára "O lux beata trinitas" Kamarazene 1980
Triptychon Kamarazene 1977
Variationen über ein Thema von Bartók Szimfonikus zenekarra 1983
Variazioni concertanti Concerto 1943
Variációk egy finn népdalra Szólóhangszerre 1940
Vezess Jézusunk Kórusmű a cappella 1964
Vidám zene Kamarazene 1943
Vonóshatos (g-moll) Kamarazene 1932
Változatok "Az én időm, mint a szép nyár" dallamára Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1968
Változatok egy táncdalra Kamarazene 1958
Wach auf, wach auf, du deutsches Land Szólóhangszerre 1977
Weihnachtswiegenlied / Karácsonyi bölcsődal orgonára Szólóhangszerre 1937
Wie schön leuchtet der Morgenstern Szólóhangszerre 1978
Zenekari szvit (d-moll) Szimfonikus zenekarra 1930
Zerschlagen ist die alte Leier / Már összetört a régi lantom Vegyeskarra 1979
Zongoranégyes (c-moll) Kamarazene 1939
Zongorás kvintett (Magyar divertimento) Kamarazene 1941
Zsoltár-rapszódia a 8. genfi zsoltár dallamára Szólóhangszerre 1971
Zsoltárfantázia a 107. genfi zsoltár dallamára Szólóhangszerre 1976
Zwei leichte Stücke / Két könnyű darab Kamarazene 0
Zászló-dal Vegyeskarra 1936
Zöld erdőben, zöld mezőben Kamarazene 1944
Ádventi fantázia Szólóhangszerre 1943
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát Kórusmű a cappella 0
Áldott az egek ura Kórusmű a cappella 0
Áldott az Úr Vegyeskarra 0
Áldott legyen az Istennek neve Vegyeskarra 1943
Áll a Golgota keresztje Férfikarra 0
Átirat - Bartók: Román népi táncok Kamarazene 0
Átirat - Haydn: Hat divertimento Kamarazene 1966
Átirat - Haydn: Tizenkét kis divertimento Vonószenekarra 1963
Élet és békesség Vegyeskarra 1966
Én Istenem, jó Istenem Gyermekkarra 0
Én Istenem, én bűnös ember Szólóhangszerre 0
Énekeljetek az Úrnak! Vegyeskarra 1955
Énekeljetek az Úrnak! Kórusmű a cappella 1955
Érik a gabona Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1925
Ím béjöttünk Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1969
Ítélet és ígéret Kórusra és szólóhangszer(ek)re 1980
Ó, Te üdvadó Kórusra és szólóhangszer(ek)re 0
Ó, felséges Atyaisten Szólóhangszerre 0
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk Szólóhangszerre 0
Ó, népeknek Megváltója Szólóhangszerre 0
Ó, örök hatalmú Vegyeskarra 1960
Óh, én kegyelmes Istenem Vegyeskarra 1941
Öt dal Rainer Maria Rilke nyomán Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1941
Öt párosító dal Kórusra és zenekarra 1943
Öt régi magyar ének Szólóhang(ok)ra és szólóhangszer(ek)re 1972
Ötfokú elégia Szólóhangszerre 1951
Úttörőzenekari darabok Zenekari mű 1951
Ünnepi nyitány Szimfonikus zenekarra 1937