Zenemű-adatbázis

Ez a BMC Zenemű-adatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneszerzők műveivel kapcsolatos információt tartalmaz.

A mű címe

Mikrokozmosz, BB 105


Zeneszerző

Eredeti / magyar cím
Mikrokozmosz, BB 105
Idegen nyelvű / angol cím
Mikrokosmos, BB 105
Alcím
153 darab zongorára, hat füzetben
Ajánlás
to Péter Bartók (Vol. I - II), Miss Harriet Cohen (Vol. VI)
A mű keletkezési éve
1939

Típus
Szólóhangszerre
Előadók száma
1
Előadói apparátus
pf.
Időtartam
152 perc

Tételek, részek
I. Füzet / Volume I:

1.:
1-6. Hat unisono dallam / Six unison melodies

2.:
7. Kóta ponttal / Dotted notes
8. Hangismétlés / Repetition
9. Szinkópák / Syncopation
10. Két kézzel felváltva / With alternate hands

3.:
11. Párhuzamos mozgás / Parallel motion
12. Tükörkép /Reflection
13. Fekvésváltozás / Change of position
14. Kérdés és felelet / Question and answer
15. Falusi dal / Village song
16. Párhuzamos mozgás helyzetváltozással / Parallel motion and Change of position
17. Ellenmozgás / Contrary motion

4.:
18-21. Négy unisono dallam / Four unison melodies

5.:
22. Imitáció és ellenpont / Imitation and counterpoint
23. Imitáció és fordítása / Imitation and inversion
24. Pastorale
25. Imitáció és fordítása / Imitation and inversion

6.:
26. Hangismétlés / Repetition
27. Szinkópák / Syncopation
28. Kánon oktávában / Canon at the octave
29. Imitáció tükörképben / Imitation reflected
30. Kánon az alsó kvintben / Canon at the Lower Fifth
31. Tánc kánon-formában / Little dance in canon form

7.:
32. Dór-hangsor / In dorian mode
33. Lassú tánc / Slow dance
34. Fríg hangsor / In phrygian mode
35. Korál / Chorale
36. Szabad kánon / Free canon

II. Füzet / Volume II:

8.:
37. Líd hangsor / In Lydian mode
38-39. Staccato and legato
40. Délszlávos / In Yugoslav mode
41. Dallam kísérettel / Melody with accompaniment
42. Kíséret tört hármasokkal / Accompaniment in broken triads

9.:
43. Magyaros /In Hungarian style
44. Ellenmozgás / Contrary motion
45. Meditation
46. Növekedés-fogyás / Increasing-diminishing

10.:
47. Nagyvásár / Big fair
48. Mixolíd hangsor / In mixolydian mode
49. Crescendo - Diminuendo
50. Minuetto

11.:
51. Ringás / Waves
52. Egyszólamúság kézváltással / Unison divided
53. Erdélyies / In Transylvanian style
54. Kromatika / Chromatic
55. Triolák líd hangsorban / Triplets in lydian mode
56. Tercelő dallam / Melody in tenths
57. Hangsúlyos / Accents

12.:
58. Napkeleten / In oriental style
59. Dúr és moll / Major and minor
60. Kánon tartott hangokkal / Canon with sustained notes
61. Pentaton dallam / Pentatonic melody
62. Párhuzamos mozgás kis hatodhangközökben / Minor sixths in parallel motion

13.:
63. Zsongás / Buzzing
64. Vonal és pont / Line and point (a, b)
65. Párbeszéd / Dialogue
66. Dallam elosztva / Melody divided

III. Füzet / Volume III:

14.:
67. Tercekhez egy harmadik szólam / Thirds against a single voice
68. Magyar tánc / Hungarian dance (a, b)
69. Akkordtanulmány / A Chord study
70. Dallamhoz kettősfogások / Melody against double notes
71. Tercek / Thirds
72. Sárkánytánc / Dragon´s dance
73. Kettős- és hármasfogások / Sixths and triads

15.:
74. Magyar párosító / Hungarian song (a)
75. Triolák / Triplets
76. Háromszólamúság / In three parts
77. Gyakorlat / Little study
78. Ötfokú hangsor / Five-tone scale

16.:
79. Hommage a J. S. B.
80. Hommage a R. Sch.

17.:
81. Bolyongás / Wandering
82. Scherzo
83. Dallam meg-megszakítva / Melody with interruptions
84. Mulatság / Merriment
85. Tört akkordok / Broken chords
86. Két dúr pentachord / Two major pentachords

18.:
87. Változatok / Variations
88. Sípszó / Duet for pipes
89. Négyszólamúság / In four parts
90. Oroszos / In Russian style

19.:
91. Kromatikus invenció 1 / Chromatic invention 1
92. Kromatikus invenció 2 / Chromatic invention 2

20.:
93. Négyszólamúság / In four parts
94. Hol volt, hol nem volt... / Tale
95a. Rókadal / Song of the Fox
96. Zökkenők / Stumblings

IV. Füzet / Volume IV:

1.:
97. Notturno
98. Alávetés / Thumb under
99. Kézkeresztezés / Crossed hands
100. Népdalféle / In the style of a folksong
101. Szűkített ötödnyi távolság / Diminished fifth

2.:
102. Felhangok / Harmonics
103. Moll és dúr / Minor and major
104. a/b Vándorlás egyik hangnemből a másikba / Through the keys
105. Játék (ötfokú hangsorral) / Playsong (With two pentatonic scales)
106. Gyermekdal / Children´s song
107. Dallam ködgomolyban / Melody in the mist
108. Birkózás / Wrestling

3.:
109. Bali szigetén / From the Island of Bali
110. És összecsendülnek-pendülnek a hangok / Clashing sounds
111. Intermezzo
112. Változatok egy népdal fölött / Variations on a folktune

4.:
113. Bolgár ritmus 1 / Bulgarian rhytm (1)
114. Téma és fordítása / Theme and inversion
115. Bolgár ritmus 1 / Bulgarian rhytm (2)
116. Nóta / Melody
117. Bourrée

5.:
118. Triolák 9/8-ban / Triplets in 9/8 time
119. 3/4-es tánc / Dance in ľ time
120. Kvint-akkordok / Fifth chords
121. Kétszólamú tanulmány / Two-part study

V. Füzet / Volume V:

6.:
122. Akkordok egyszerre és egymás ellen / Chords together and opposed
123a-123b. Staccato and legato
124. Staccato

7.:
125. Csónakázás / Boating
126. Változó ütem / Change of time
127. Új magyar népdal / New Hungarian Folk Song
128. Dobbantós tánc / Peasant dance

8.:
129. Váltakozó tercek / Alternating thirds
130. Falusi tréfa / Village joke
131. Kvartok / Fourths

9.:
132. Nagy másodhangközök egyszerre és törve / Major seconds broken and together
133. Szinkópák / Syncopation
134. Gyakorlatok kettősfogásban / Studies in double notes 1-2-3
135. Perpetuum mobile

10.:
136. Hangsorok egészhangokból / Whole-tone scale
137. Unisono / Unison
138. Dudamuzsika / Bagpipe
139. Paprikajancsi / Merry Andrew

VI. Füzet / Volume VI:

11.:
140. Szabad változatok / Free variations
141. Tükröződés / Subject and reflection

12.:
142. Mese a kis légyről / From the diary of a fly

13.:
143. Tört hangzatok váltakozva / Divided arpeggios
144. Kis másod- és nagy heted-hangközök / Minor seconds, major sevenths

14.:
145. Kromatikus invenció / Chromatic invention (a, b)

15.:
146. Ostinato
147. Induló / March

16.:
148-153. Hat tánc bolgár ritmusban / Six dances in Bulgarian rhythm

Bemutató
9 February 1937, London; Béla Bartók (pf.) [27 pieces]
Kottakiadó / Forrás
Boosey and Hawkes © 1940, B&H 15196, B&H 15197, B&H 15192, B&H B&H 15191, B&H 15189, B&H 15187

Editio Musica Budapest © 1951, Z. 125-130
Available here!
Hangfelvételek
Recordings by the composer: (a) Nos. 124 and 146 Col (5 February 1937, London), Hungaroton HCD-12329/1; (b) Nos. 109, 138 and 148 [fragments] Babitsné (13 Jan 1939, Bp), Hungaroton HCD-12335/5–7; (c) Nos. 94, 97, 100, 108–109, 113–114, 116, 118, 120, 125–126, 128–131, 133, 136, 138–141, 143–144, 147–153 Col (29 Apr to 16 May 1940, New York), Hungaroton HCD-12329/2–11
Megjegyzések, további info
Composed: 1926, 1932 - 1939