Zenemű-adatbázis

Ez a BMC Zenemű-adatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneszerzők műveivel kapcsolatos információt tartalmaz.

A mű címe

Tizenöt gyermekkar


Zeneszerző

Eredeti / magyar cím
Tizenöt gyermekkar
Idegen nyelvű / angol cím
Fifteen Children´s Choruses
Ajánlás
to Adrienne B. Sztojanovits
A mű keletkezési éve
1936

Típus
Gyermekkarra
Előadói apparátus
children´s choir (S-S-A-A)
Időtartam
0 perc

Tételek, részek
I. sorozat / Cycle I

Hét csángó magyar gyermekdal Moldvából / Seven Csángó-Hungarian Children´s Songs from Moldavia


1. csoport / Group 1
Négy gyermekdal két szopránhangra / Four children´s songs for two soprano voices

I. Táncnóta / Dance Tune
II. Virágének / Flower Song
III. Duda-nóta / Bagpipe Tune
IV. Táncnóta / Dance Tune

2. csoport / Group 2
Három gyermekkar szoprán és alt hangra / Three children´s choruses for soprano and alto voices

I. Beköszöntő / Greeting
II. Cigány-nóta / Gipsy Song
III. Táncnóta / Dance Tune

II. sorozat / Cycle II

Négy háromszólamú gyermekkar / Four Three-part Children´s Choruses


I. Gólya néni, mit kapargál? / Aunt Storkie what are you scratching?
II. Bölcsődal / Lullaby
III. Elfutott a kemence / The oven ran away
IV. Hosszú lábú gólya bácsi / Uncle Stork with the long legs

III. sorozat / Cycle III

Négy csángó gyermekdal Moldvából / Four Csángó Children´s Songs from Moldavia


I. Csúfolódó / Mocking song
II. Bogár-lakodalom / Beetle wedding
III. Kis macskának / Little kitten
IV. Táncnóta / Dance Tune

Szöveg
Folk song(s)
Nyelv
Hungarian
Kottakiadó / Forrás
Magyar Kórus, Budapest, © 1937; assigned to Editio Musica Budapest © 1950 Z. 14 552

Editio Musica Budapest © 2007, Z. 14552
Buy here!