BMC HÁZ
OPUS JAZZ CLUB
ZENEI INFORMÁCIÓS KÖZPONT
BMC RECORDS
EÖTVÖS PÉTER ALAPÍTVÁNY
Zeneművek
Ez a BMC Zenemű-adatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneszerzők műveivel kapcsolatos információt tartalmaz.
Összetett Keresés
Egyszerű Keresés >
Zeneszerző:
Született: 
Új keresés >
Keres
Eredeti / magyar cím:
Idegen nyelvű / angol cím:
Keletkezés éve:
Vagy: 
Típus:
Tételek, részek:
Előadói apparátus:
  < Kiválasztás
X Törlés
Előadók száma:
Új keresés >
Keres
Mű időtartama:
Szöveg:
Bemutató:
Idő/hely/km:
Hangfelvétel:
Kiadó/kód:
Kotta:
Kiadó/kotta:
Megjegyzések, info:
Bárdos Lajos művei kategóriák szerint

Kattintson ide további információhoz a zeneszerzõrõl
Színpadi mű
Advent
Magyar végzet
Szent Imre Misztérium - Történelmi mozdulatdráma
Különös álom
A nyolc boldogság - Parabolajáték emberi mozdulatra és énekhangokra
Az Anya (Mária a megváltás Anyja)
A gyermek útja - Kórusdráma 4 felvonásban
Erzsébet rózsái (Rózsák szentje)
Hajnalvárás
Mi lesz velünk?
Zenekari mű
Kodály-köszöntő (Variációk egy Kodály témára)
Rondó vonószenekarra
Variáció Kodály I. vonósnégyesének egy témájára
Szólóhangszerre
11 magyar népdal - Könnyű darabok zongorára
Modulációk könyve
Távoli dallam
Nyolc kis zongoradarab
Nyolc kisprelúdium
Népdalkíséretek 1-3.
Letörött a kutam gémje
Induló
Hét dalkíséret
Hat népdalfeldolgozás
Két hegedűdarab
Változatok egy katonadalra - Négy magyar népdal
Kísérőzene
Alexius - Rádió-játék
Kamarazene
Fönt a hegytetőn
Estéli dallam
Kecske és nyulacska
Dallam két csellóra
Vonósnégyes (Első kvartett)
Kórusmű
22 pentaton bicínium
Új szövétneket!
Adorate
Adoremus
Adorna thalamum (Ékítsd fel a templomod)
Adventi ének (Ó, nemes, ékes)
Aeterne Rex
Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga (Szent István királyról)
Alba Regia
Minden pálya dicső
Alleluja!
Pozsony mellett (Felvidéki népdalok)
Duna mellett
Mennyből az angyal
Az angyal énekel
Dicsőség mennyben az Istennek
Apag-apak
Aranyszárnyú angyal
Mennyei seregek
Amíg élek, remélek - Egyneműkarra
Ascendit Christus
Tábortűznél
Falu végén
Patkóéknál. Két csallóközi népdal
Tiszta patakod partjainál
Audi, filia (Motetta, festiva de S. Caecilia)
Zsuzsi néni
Ősz-kánon
Őszi szél
Ave Maria
Ave maris stella (Paulus diaconus)
Serkenj, ifjúság!
Dudanóta (Egy boszorka van)
Labdázó
Bartók
Bartók ünnepe
Baskíros (Kánon-qoudlibet)
Új Vazul éneke
Állj elő szekér!
Szép kelet, szép nap!
Szép a huszár (Kossuth huszár-tánca)
A szép Szűz Mária
Harang-köszöntő
Benedicta es
Bencés himnusz - Egyneműkarra és orgonára
Bencés himnusz - Férfikarra
Berényi csokor
Betlehem, Betlehem!
Keserű gondok
Áldott Szent István
Szőke kislány
Szőke Tisza (Cserkészdal)
Fújd a sípot - Induló
Ferenc testvér - Gyermekkarra
Ferenc testvér - Egyneműkarra
Hívás és válasz
Tettrehívó
Szólongató
Tábortűzi Credo
Cantate!
Cantemus!
Cantemus!
Zarándokének az Alexiusból (A messze pálmás partokon)
Kaukázusi szűrmellény
Jókedvű dallamok
Kínai kánon
Kicsinyek kórusa I.
Kicsinyek kórusa II.
Kicsinyek kórusa III.
Krisztus, virágunk
Keresztények, sírjatok
Karácsonyi bölcsődal
Chrsitus vincit
Tiszta forrás
Jöjj, és énekelj!
Jertek frissen - Pásztordal
Új misére jöjjetek - Férfikarra
Jertek, Jézus hívei
Karnagy dicséreti: Dobos László farsangi tréfája
Confirma hoc, Deus
Beszélgetés
Bátorság ad erőt
Megfeszített Jézus
Csángó leánytánc
Csokonai dalok
Dana-dana
Bogojai táncdalok
Becskereki menyecske
Jöjjön a hajnal
A Haláltörő (Aurora caelum purpurat)
Távoli álom
Ne félj!
Szó-ljatok, Do-ktorok!
Dó-Ré kánon (Dolgozni rendületlenül!)
Dolce, piano
Domina mundi (Pázmány Péter himnusza)
Dominus Zoltanus
Békegalamb
Száraz tónak
Húsvéti antifónia (Mennyországnak királynéja)
Napkeleti királyok - Vegyeskarra
Ecce sacerdos
Eger
Tünde nóta
Ékes nap
Esztergom sorsáról - Strigonii fata
Szunnyad minden
Csak pontosan!
Családi titok
Béresdal
Atya, Fiú, Szentlélek
Ünnepi zászlók
Ünnepi ének - Egyneműkarra
Ünnepi ének - Vegyeskarra
Küzdeni!
Tűz-szivárvány (Dalra sóvárgok)
Zászlódal
Népdalkánonok
Népdalkánonok
Első népdalrapszódia
Harmadik népdalrapszódia
Második népdalrapszódia
Népmise
Szent kereszted ünnepére
Négy földrész
Négy betű
Négy katonanóta
Négy szó
Szabad kunok népe (Kisújszállási jelhang)
Szeged felől
Tréfás házasító
Gaudeamus igitur (Rajta, ifjak útra fel!)
Földrajz
Csapj fel pajtás (Cserkészdal)
Glorietta (Szent Imréhez)
Dicsőség légyen, Glória
Dicsőség, szent áldás
Isten hozta (Főpásztor fogadására)
Jön az Isten
Kihez az Úr elküldé angyalát
Istené az áldás
Isten, hazánkért térdelünk elődbe
Gyászba borult Isten csillagvára
Nagypénteki turbák
Sok szerencsét!
Jó szerencsét!
Pletyka
Kodály köszöntése
Üdvözlégy nagy Király (Oltáriszentség)
Üdvözlégy Mária
Üdvöz légy, oltár (Vexilla Ragis prodeunt)
Üdvözlégy, Felség
Hajnalljon!
Alleluja, dícsérjétek! - 148. zsoltár
Alleluja, örvendezzünk
Harsan a kürtszó
Igaz utat!
Ránk borítja a fátyolát (Cserkészdal)
Mennyország ajtaja
Égi szűz virág (O sanctissima)
Hellasz
Hősök csillaga
Hej, igazítsad! (Dana, dana)
Hozsannaszó
Mily igen jó
Huszártánc (Huszárgyerek)
Huszárnóta
Huszár-toborzó
Himnusz a békéről
Himnusz az egyházról
Himnusz a naphoz
Örülök az én szívemben (A 122. református zsoltár)
Virágosat álmodtam
Imádlak, nagy Istenség (Oltáriszentség)
Az Úristent magasztalom
Csodát mesélek
A keresztfához megyek
Idill
Negyvennyolcban
Kossuth Lajos táborában
Erdélyi erdőkben. Székely népdalokra
In virtute - Motetta
Köszöntő
Ingrdiente Domino (Virágvasárnapi responzórium)
Szent szívedbe, Jézus
Örvendetes napunk támadt
Este van, már nyolc óra
Ez a mi munkánk
Erdő mellett kanyarog (Cserkészdal)
Az nem lehet
Este van már - Három szakcsi népdal
Január, február
Jávai dal
Jesu dulcis memoria
Jézus szíve
Jézus, áldlak minden nap
Világmegváltó Jézus
Diadalének
Jubilate Deo
Kossuth-szvit - Három dallamra
Kossuth toborzója
Kossuth-dalok
Kutamén
Gyászének
Somogyi sirató
Tegnap éjjel
Kihajolni veszélyes!
Nagyböjti kánon (Könyörülj rajtam)
Szálljon a dal
Legyen ez az áldozatunk (Gyászének)
Adjunk hálát mindnyájan
Igyunk áldomást
Libera me (Visio de judicio ultimo)
Miénk az élet tavasza
Magyarok fénye
Liszt Ferenc
Liszt Ferenc
Lorettói litánia
Mandulafácska
Kis kacsa fürdik
Kis hangképek (Etüdök)
Kis szvit
Kis Teréz - Gyermekkarra
Tódorka
Éljen soká!
Szabadságban élni
Nézd! (Nézd, de szépen)
Szeresd hazádat!
Altató
Bölcsődal
Magyar Constitues. Offertorium
Húzd rá, te cigány! - Népdalrondó
Ember küzdj!
Ember a gátra!
Mane nobiscum / Maradj velünk
Mária mennybe szálla fel
Mária, Mária, kinyílt rózsa
Mária, Nagyasszony
Mária, Szűzanya
Mária szíve
Miseének keresztelő Szent Jánosról
Miseének Labouré Szent Katalin tiszteletére
Májusi kánon
Magasztalja lelkem (Magyar Magnificat)
Réti rigó nóta
Menyecske
Csupán a dal! (Tokaji kánon)
Missa a-moll
Missa prima
Missa quarta - Mathia Károly motívumaira
Missa secunda
Missa tertia (Henri du Mont dallamaira)
Hétfő, kedd
Kása
Szülőföldem
Én nemzetem (Popule meus)
Fiam, Jézus (Mária-siralom)
Édes Jézusom, én nagyon szeretlek
Táncol a rózsám
Cifra szűröm - Népdalszvit
Nárcisz-dal
Nemzeti fény
Nemzeti fény
No me muere
Ünnep nem elég!
Még nem elég!
Mostan kinyílt
O gloriosa virginum (Mária-ének a XVII. századból)
O Jesule (Mária szíve, III)
O, salutaris hostia
Obtulerunt. Motetta
Óda az Igazsághoz (Kosztolányi Dezső szavaira)
Offertórium június 29-re
Ó, ékes szép virág
Ó, ékes szép virág
Ó, egeknek Királynéja
Ó, szentséges, ó, kegyelmes
Jaj, de pompás fa!
Ó, emberiség
Ó, Jézus, Jézus (O languens Jesu)
Ó, kegyelem
Ó, áldott szent Istenem
Ó, én édes Jézusom
Ó, Szent József
Régi táncdal
Csillagfényes éjjelen
Kályha vállán
Vitorláson
Napfényes utakon
Napfényes utakon
Fényességén e mai napnak
Szent Család napján
Európa peremén
Csak a szívem érzi
Laboda
Már elpihent a táborunk - Cserkészdal
Boldogasszony anyánk (Korál-kánon)
Megváltónk szülője
Édes Urunk
A tárnák felett
Fa fölött (Pod lipkou) - Szvit szlovák népdalokra
Ó, dicsőséges, ó, ékességes
Pange lingua
Pange lingua
Múló pillanat
Pauperes Sion
Pelikán
Bűnbánóknak menedéke
Pünkösdi rózsa
Pannóniában nőtt, teljes szép viola - Árpádházi Boldog Margitról
Pénteki Péter
Ping-pong kánon
Igaz hitnek plántálója - Szent István királyhoz
Plato, Cicero
Szegény Bodri!
Dícsérd, Sion...
Ima a hazáért
Szent Imre herceg
Prológus
Jeremiás próféta könyörgése
109. zsoltár (Dixit Dominus Domino meo)
Szívbéli zsoltár (Mily igen jó)
Zsoltár-kánon (Ps. 148)
Angyaloknak királynéja
Kérdés
Esik eső, zúg a gát
Visszhangozzátok!
Nyújtsd ki mennyből
Recordare
Örvendjetek, angyalok
Zengj, szívem dalt
Rétrehívó
Rex clementissime
Rika, rika
Érik a som
Névsorolvasás
Körtánc (Lakodalmas rondó)
Csónakos kánon
Sacerdotes Domini
Szentségi Jézus
Szent István proprium
Szent Vince proprium
Oltárköszöntő
Sancta Parens
Sancte Michael
Sanctificavit Moyses
Évszakok
A dal titka
Hét jó nóta
Hét magyar népdal
Hét kurta kórus - egyben való éneklésre
Csöndes kánon
Nyolc századéve
Mivel hogy én egy cserkész vagyok
Bűnös lelkek
Győzelemről énekeljen
Zengd az Egekben-ülőt!
Énekeljetek!
Daloló tavasz
Ének a dalról
Bűnös lélek
Katonák bordala
Dal a Dunáról
Hajnali dal
Kőszegi ének
Kunsági dal
Szigetvári ének
Szívbéli ének (Árpádházi Szent Margithoz)
A nyúl éneke (Ha-D-Es)
Hangképek
Füredi jelhang
Jelhang
Veszprémi jelhang (Dalában él)
Spártai gyermek
Sperent in te - Offertorium
Somogyi kalászok - Népdalszvit
Piroslik a kecskerágó
Tavaszi szignál
Szent Katalin - Vegyeskarra
Szent Erzsébet
Szent József litánia
Szent Margit
Szent Rókus ének
Csillagvirág
Csillagos ég
Stetit angelus
Megütik a dobot - Két régi vitézi ének
Diákkórusok. 12 vegyeskar népdalokra
Nyári tábor
Nyári vasárnap
Baranyai vasárnap
Surrexit Christus
Édes Jézus öntsd szívembe
Szalla-szanna
Székesfehérvár
Gazda-dícsérő
Tatárok
Tavunga - Eszkimó vadászdalokra
Tíz motetta férfikarra
Terra tremuit - Offertorium
Már az igaz!
A szeretet himusza
A madár, fiaihoz
Jézus születése (Karácsonyi kantáta)
Széles a Duna
Dalol a gyár
Megváltónknak őre (Szent Józsefhez)
A bújdosó macska - Rádiójáték
Az Úr énnékem őriző pásztorom (23. zsoltár)
Az Úr érkezése
Munkált az ember
Thúry György emlékezete
A bánya
A rejtélyes idegen (Nézzétek!)
Nyáron virágzik a rózsa (Cserkészdal)
Sír a szent Szűz
Kifehérszik az ég - Hommage a Bartók
Megyen a nap lefelé - Katonadalok
Magos a rutafa
Kétkrajcáros cintányér
Az Ige - Vegyeskarra
A munka
A munka
Egy boszorka van
Mind azt mondják
Harangoznak a toronyba
Azt mondják
Vékony deszka
Három bicínium
Napkeleti királyok
Három miniatűr - Gyermekkarra
Három karácsonyi vegyeskar
Három motetta
Csengő-bongó karácsony
Icike-picike - Szvit magyar népdalokra
Tiszai dallamok
A Földhez
Rákóczi Ferenchez
Küzdeni s győzni
Édesanyámhoz
Szent Margithoz (Árpádházunk gyöngye)
Szent Benedekhez (Ünnepi dicséret)
A jövő emberéhez
Assisi szentjéhez
Dolgozni
Tolnai csokor
Átirat - Steiner Dezső: Karácsonyi dal
Átirat - Erkel: Szózat
Átirat - Liszt: A munka himnusza
Erdély erdői
Bizakodó (Sej, haj, nincsen baj) - Gondűző kánon
Tulipán (Régi melodiáriumokból)
Gerlice
Két kuruc tábori dal
Két pastorale
Két pásztordal
Rendhagyó mozdonyvezető
Föl a mélyből! (Ének a bányáról)
Veni creator Spiritus
Veszprémi tornyok
Vexilla Christus inclyta
Vexilla regis prodeunt
Hazaváró
Szenteidben csodálandó nagy Isten
Téged kérünk
Jó Atyánkért esdeklünk
Megjelentünk hajlékodban
Szent olvasót imádkoztunk
Golgotádon látunk
Fegyvertánc
Lakodalmas rondó
Micsoda ünnep!
Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom
Aki magát felmagasztalja (Intelem)
Mit töprengjek?
Télen-nyáron
Elmúlt a tél
Tél-kánon
Teljes szívemmel (101. zsoltár)
Szárnyas szó
Munkadal
Munka, gondosság
Szent vagy, Úr Isten
Kegyességgel hívsz, ó Jézus
Szélről legeljetek
A márciusi ifjak
Szíved frigyszekrény (Cor arca legem continens)
Néped, Isten, eléd járul
Zrínyi harmadik éneke
Vokális zene
Addig rózsám
Anima Christi
Áve, Világ Királynéja! - Kilenc egyházi ének Szűz Mária tiszteletére
Az árgyélus kismadár
Bodajki ének (Ének a bodajki segítő Szűz Máriához - Most segíts meg)
Farsangi nóta
Cecei fohász
Marslakók tánca (A Coculi álmodik c. cserkész-balettből)
Hajnallna
Öt népdal
Zászlódal
Feltámadás hajnalára
Előre, fiúk!
Négy magyar népdal
Megszabadítottak hálaéneke (106. és 107. zsoltár)
Gábriel
Arany kalász
Hajdútánc
Szentlélek himnusz
Oltárodhoz jöttem én
Most kezdtem egy bécsi kendőt viselni
Megkötöm lovamat - Négy magyar népdal
Jesu, sacerdotale cor
Zengjen a dal - Induló énekhangra
Kiskutya
Úr Jézus - Jesu dulcis memoria
Szent Adalbert miséje
Adjon Isten jó éjszakát
Dallam énekhangra
Száz éve most
O Roma nobilis (Zarándokének)
Ó gyönyörű szép, titokzatos éj
Fel nagy örömre!
Békefohász - Bartók 3. zongoraversenyének lassú tételéből
Pitypalaty a réten…
Könyörgés szeretetért
Könyörgés a Szent Szívhez
Regina caeli
Szent Cecília (Isten méhecskéje)
Hét magyar népdal
Sínóta
Ének a hazáért
Különös álom
Ezért szeretlek
Megfagy a szív
Közel a Jézus
Kezdődik a kis mise
Vékony deszka, vastag deszka
Három népdal
Átirat - Beethoven: Isten dicsősége
Két Ady-dal
Ki nem tudja
Dallal ajkunkon
!meghatározása folyamatban
Becskereki menyecske - Négy somogyi népdal
Boldogasszony
Farsang
Szeged felől
Malom nóta
Missa frig
Patkóéknál
Pázmány Péter himnusza
A Földhez
Elmúlt a tél
Kiadványaink
Projektek
Hírek
További hírek
Elbphilharmonie Jazz Akadémia 2023
Elbphilharmonie
A 21. századi Lied - Válogatás a Hochschule für Musik München fiatal zeneszerzőinek dalaiból
Könyvtár
Hellas öröksége - Antik hatások a XX. és a XXI. században
Könyvtár
Lemezajánló
További lemezek