Sziklavári Károly: Egressy Béni (angol)

ISBN9789631250190 2016

MAGYAR ZENESZERZŐK 37.

Egressy Béni (1814-1851), akit az irodalomtörténész Csorba Zoltán jellemzésével az 1840-es évtized "egyik legszínesebb, legérdekesebb és legértékesebb" egyéniségének tarthatunk, szerteágazó munkássága révén kultúraformáló szerepet játszott a kései reformkor, majd az azt követő pár esztendő folyamán.

Alkotói jelentősége a kor Nemzeti Színházához kötődő, zenei vonatkozású vívmányok tükrében válik igazán szembetűnővé: a magyar nemzeti opera megszületését, a Himnusz és a Szózat díjnyertes pályázati megzenésítéseit, a népszínmű és az önálló férfikari irodalom látványos fölvirágzását, valamint a hazai népies dallamkomponálás első fénykorát egyaránt ide értve. E kollektív szellemű fejlemények között alig akadt olyan, amelynek életre hívásában ne lett volna Egressynek döntő érdeme.
A szabadságharcot követő legnehezebb években is fáradhatatlanul végzett tevékenységével a század magyar zeneszerzésének egyik úttörő kezdeményezőjévé vált.

Szerző: Sziklavári Károly
Szerkesztő, sorozatszerkesztő: Berlász Melinda (az MTA Zenetudományi Intézet ny. főmunkatársa)
Fordító: Pokoly Judit
Angol nyelvi lektor: Jane Pogson
Kiadó: Budapest Music Center
Felelős vezető: Gőz László
Szerkesztő munkatársa: Kégl András (BMC)
Nyomdai szerkesztés: Zágoni Szakács Enikő


A kiadvány 1500 Ft-os áron megvásárolható személyesen a BMC Könyvtárban, valamint megrendelhető az Editio Musica Budapest webshopjában.


A sorozatban eddig megjelent kötetek:

Bárdos Lajos (1899-1986)
Bihari János (1764-1827)
Bozay Attila (1939-1999)
Csíky Boldizsár (1937)
Dávid Gyula (1913-1977)
Decsényi János (1927)
Dohnányi Ernő (1877.1960)
Dubrovay László (1943)
Durkó Zsolt (1934-1997)
Egressy Béni (1814-1851)
Farkas Ferenc (1905-2000)
Fusz János (1777-1819)
Gárdonyi Zoltán (1906-1986)
Horusitzky Zoltán (1903-1985)
Hubay Jenő (1858-1937)
Huszár Lajos (1948)
Istvánffy Benedek (1733-1778)
Járdányi Pál (1920-1966)
Jeney Zoltán (1943-2019)
Kadosa Pál (1903-1983)
Kocsár Miklós (1933-2019)
Kósa György (1897-1984)
Kurtág György (1926)
Lavotta János (1764-1820)
Lendvay Kamilló (1928)
Maros Rudolf (1917-1982)
Mihalovich Ödön (1842-1929)
Mosonyi Mihály (1815-1870)
Petrovics Emil (1930-2011)
Pongrácz Zoltán (1912-2007)
Ránki György (1907-1992)
Robert Volkmann (1815-1883)
Sári József (1935)
Soproni József (1930-2021)
Sugár Rezső (1919-1988)
Szokolay Sándor (1931-2013)
Szőnyi Erzsébet (1924-2019)
Szőllősy András (1921-2007)
Vántus István (1935-1992)
Verebi Végh János (1845-1918)
Vermesy Péter (1939-1989)
Vidovszky László (1944)


1500 HUF 4 EUR