BMC HÁZ
OPUS JAZZ CLUB
ZENEI INFORMÁCIÓS KÖZPONT
BMC RECORDS
EÖTVÖS PÉTER ALAPÍTVÁNY
Zeneművek
Ez a BMC Zenemű-adatbázisa, amely magyar, magyar származású vagy Magyarországon élő zeneszerzők műveivel kapcsolatos információt tartalmaz.
Összetett Keresés
Egyszerű Keresés >
Zeneszerző:
Született: 
Új keresés >
Keres
Eredeti / magyar cím:
Idegen nyelvű / angol cím:
Keletkezés éve:
Vagy: 
Típus:
Tételek, részek:
Előadói apparátus:
  < Kiválasztás
X Törlés
Előadók száma:
Új keresés >
Keres
Mű időtartama:
Szöveg:
Bemutató:
Idő/hely/km:
Hangfelvétel:
Kiadó/kód:
Kotta:
Kiadó/kotta:
Megjegyzések, info:
Gárdonyi Zoltán művei kategóriák szerint

Kattintson ide további információhoz a zeneszerzõrõl
Concerto
Concertino
Concerto
Variazioni Concertanti
Zenekari mű
Antik szvit
Burleszk
Kamaraszimfónia
Soproni táncok
Divertimento
Három Nagyheti kép
Ünnepi nyitány
Népdalvariációk
A Mátrából
Kodály-köszöntő (Variációk egy Kodály témára)
Magyar nyitány
Magyar szvit
Bevezetés és gyászinduló
Friss tánc
Induló
Marcia pentatonica
Eltörött a hegedűm...
Második szvit
Szerenád
Szerenád No. 1
II. szerenád
Sinfonische Suite
Szvit négy tételben
Szimfónia
Átirat - Haydn: Tizenkét kis divertimento
Variationen über ein Thema von Bartók
Szólóhangszerre
Kilenc szerző 44 kis zongoradarabja
Ádventi fantázia
Emléklap
A mélyből hozzád kiáltok
Az hol én elmegyek
Az Úr Isten az én reménységem
Légy csendes szívvel
Capriccio (F dúr)
Capriccio (f-moll)
Capriccio alla marcia
Gyermekdal-rondó
Karácsonyi bölcsődal
Jer, örvendjünk keresztények
Jer, Krisztus népe, nagy vígan
Ne szállj perbe énvelem
Ne hagyj elesnem, felséges Isten
Drei Choralbearbeitungen
Húsvéti fantázia
Erős vár a mi Istenünk
Minden e földön csak elmúlandó
Fantasia super "Vater unser im Himmelreich"
Fantázia "Victimae paschali laudes"
Fughetta (d-moll)
Furulyás és friss
Isten, ó szent Isten
Gondűző
Sírbatétel
Grand Choeur
Itt van Isten köztünk
Isten szívén megpihenve
Hirdetek tinéktek
Szent örök Isten
Szent Isten, noha néked
Mily nagy az Úr kegyelmessége
Humoreszk
Magyar karácsonyi dal
Magyar tánc
Eltévedtem mint juh
Ich weiss voran ich galube
Idyll
Intermezzo
Intermezzo
Jézus boldogságom
Jászói legenda
Könnyű szonatina
Lob Gott getrost mit Singen
Meditatio in memoriam Zoltán Kodály
Dicsér téged teljes szívem
Kegyes Jézus, én imádságomra
Mintha szárnyon szállna
Mit Freuden zart
Én Istenem, én bűnös ember
Jézusom, Krisztusom
Meghódol a lelkem
Ne szállj perbe énvelem
Nocturne
Nun lob mein Seel´ den Herren
O süsser Herre Jesu Christ
Ó, felséges Atyaisten
Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk
Ó, népeknek Megváltója
Teremtő Istenünk
Partita sopra "Jesu, der du meine Seele"
Partita sopra "Veni creator spiritus"
Pastorale
Ötfokú elégia
Postludium in D
Praeambulum és zsoltár-partita
Praeldium et fuga in memoriam J.S. Bach
Praeldium et fuga in memoriam J.S. Bach
Praeludium (A-dúr)
Praeludium (a-moll)
Praeludium (Asz-dúr)
Praeludium (esz-moll)
Praeludium (G-dúr)
Praeludium et fuga (e-moll)
Praeludium et fuga (g-moll)
Praeludium et fuga (gisz-moll)
Praeludium et fughetta
Praeludium et Passacaglia
Praeludium festivale (C-dúr)
Praeludium poenitentiale
Preludium "Jézus életemnek"
Előjáték (E szomorú napok…)
Előjáték a Magyar Hiszekegyhez
Preludio funebrale
Preludio funebre
Preludium (Asz-dúr)
Preludium (C-dúr)
Preludium (D-dúr)
Preludium (F-dúr)
19. zsoltár
26. zsoltár
33. zsoltár
34. zsoltár
50. zsoltár
Psalm-Fantasie / Zsoltár fantázia
Zsoltárfantázia a 107. genfi zsoltár dallamára
Zsoltár-rapszódia a 8. genfi zsoltár dallamára
Rondo
Második szonatina
I. orgonaszonáta
Sonata Secunda
Sonata Tertia
Szent Ézsaiás így ír
Nagy irgalmú Úr Isten
Tanulmányok
Hortobágyi szvit
Tempo di marcia
E szomorú napot
Toccata
Alkony a Balatonon
Variációk egy finn népdal felett
Wach auf, wach auf, du deutsches Land
Keringő
Weihnachtswiegenlied / Karácsonyi bölcsődal orgonára
Ki Istenének átad mindent
Wie schön leuchtet der Morgenstern
Istenfélők, mily boldogok vagytok
Te vagy reményem sziklaszála
Te, világ szép ékessége
Szelíd szemed Úr Jézus
Kamarazene
"Bújj, bújj zöld ág" - 15 magyar népdal
"Hopp ide tisztán" - 5 magyar népdal
"Vidám zene"
Andante
Bipartita két orgonára
Cassazione
Harmadik kis rapszódia
Könnyű hegedűduók
Fantázia hegedűre és orgonára
Fantázia
Első szonáta
Első fúvóshetes
Furulyásoknak
Leánytánc
Hommage á Händel
Magyar táncfantázia
Kis koncert három furulyára
Melódia
Zongoranégyes
Zongorás kvintett (Magyar divertimento)
Zongoratrió No. 1
Zongoratrió No. 2
Zongoratrió No. 3
Fúvósnégyes
Quintetto / Quintett
Esik eső
Rondeau
Rondo capriccioso
Körtánc
Második szonáta
Második fúvóshetes (Jubileumi képek)
Serenata
Szonáta fuvolára és zongorára
Szonáta csellóra és zongorára
Szonáta nagybőgőre és zongorára
Szonáta két hegedűre
Sonate in memoriam G.F. Händel
Szonáta No. 1
Szonáta No. 1 (Esz-dúr)
Szonáta No. 2
Szonáta No. 2 (B-dúr)
Sonate für Querflöte und Klavier / Szonáta fuvolára és zongorára
Szonáta tubára és zongorára
Szonatina klarinétra és zongorára
Szonatina két furulyára
Vonósnégyes No. 1
Vonósnégyes No. 2
Vonósnégyes No. 3
Vonósszextett
Vonóstrió No. 1
Vonóstrió No. 2
Szvit nagybőgőre és zongorára
Toccata három orgonára "O lux beata trinitas"
Átirat - Bartók: Román népi táncok
Átirat - Haydn: Hat divertimento
Triptychon
Két népdal négy hegedűre
Változatok egy táncdalra
Fúvósötös
Zöld erdőben, zöld mezőben
Két kis rapszódia
Zwei leichte Stücke / Két könnyű darab
Kórusmű
Adeste fideles
Adeste Fideles
Mindvégig
Mindvégig
Reggeli hat óra
A parádi kert alatt
Légy hív mindhalálig
Szép könyörgés
Ím béjöttünk
Higgy a mi erős Urunkban
Kürt helyett harang
Áldott legyen az Istennek neve
Áldott az Úr
Áldott az egek ura
Boldog nép az
Kánon október hatodikára
Krisztus feltámada
Christ ist Erstanden / Krisztus feltámadott
Karácsonyi kantáta
Civilizáció
Jer, mindnyájan örüljünk
Jer, dicsérjük e szent napon
Jöjj mondjunk hálaszót
Jöjj népek megváltója
A megváltottak hálaéneke (107. genfi zsoltár)
Danklied der Erlösten / A megváltottak hálaéneke
Az Úr az én pásztorom (23. zsoltár)
Ne félj, csak higgy!
Ne csüggedj el!
Drei biblische Kanons / Három bibliai kánon
Drei Motetten für Gemischter Chor / Három motetta vegyeskarra
Du schöner Lebensbaum - Paradicsomnak te szép élő fája
Ein wundersamer Jubelton
Eine feste Burg ist unser Gott
Szeptember végén
Epigramma Kodály Zoltán emlékére
Erwarten in Demut; Wahlspruch
Este
Búcsúzó
Finnisches Busslied / Szelíd szemed Úr Jézus
Öt párosító dal
Zászló-dal
Marosszéki erdő
Bocsásd meg Úr Isten
Szabadság-kánon
Bethlen Gábor éneke
Mondjatok dicséretet
Adj nékünk békét kegyesen
Dicsőség mennyben az Istennek
Hű az Isten
Isten a mi oltalmunk (46. zsoltár)
Az Úr szabadított meg
Tartsd meg hazánkat, Isten
Hála-kánon
A Guttenberg-albumba
Gyászol ég s föld
Mily szerelmetesek a te hajlékaid
Magyar! Hajnal hasad!
Megszenteltem e házat
Nem halok meg, hanem élek
Hogyha nékem száz forintom volna
Ha élünk, neki élünk
Nem messze van
Jere bé violám
Jézus Krisztus, dicsértessél
Jézus Krisztus egy mesterünk
Jézus születél idvességünkre
Jézus! A te véred szent
Jézus, ki bűnös lelkemet
Pünkösdi himnusz - Veni Creator Spiritus
Krisztusom kívüled
Vezess Jézusunk
Hadd áldlak teljes szívből
Igyunk itt
Élet és békesség
Emléksorok Fáy Andrásnak
Lakozzál köztünk
Lobgesang nach Psalm 45 / Dicsőitő ének a 45. zsoltár után
Lobgesang nach Psalm 45 / Dicsőitő ének a 45. zsoltár után
Felséges Isten, mennybéli teremtőnk
Memento - Szenvedésből szabadulásra
Sztárai Mihály 34. zsoltára
Reggeli ének
Jelige - Kegyelmet és igazságot
Gyászóda október hatodikára
Én Istenem, jó Istenem
Istennél van szabadulásom
Nagy hálát adjunk
Fel útra, ti hívek
Ó, örök hatalmú
Óh, én kegyelmes Istenem
Csak Istenben nyugszik meg a lelkem
Felvirradt áldott szép napunk
Ó, Te üdvadó
Hálaének
Honszeretet
Pünkösdi dicséret
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát
Magasztaltassék fel az Úr
Dicsérjétek Istent!
Isten csodálatos utainak dicsérete
Az Isten emberének imádsága
107. genfi zsoltár
116. zsoltár
121. genfi zsoltár
125. genfi zsoltár
148. zsoltár
54. genfi zsoltár
90. genfi zsoltár
36. és 68. genfi zsoltár
Psalmus Poenitentialis (51. genfi zsoltár)
Pünkösdi dicséret, Jövel Szentlélek Úr Isten
Minden jók kútfeje
Emlékezzél meg
Emlékezzünk ez napon
Emlékezzél mi történék
Emlékezzél, Úr Isten, híveidről
Emlékezzél, mi történék
Régi hitben megújulva
Isten szívén megpihenve
Isten szívén megpihenve
Sárgul már a fügefalevele
Hét bibliai kánon
Siess, keresztyén, lelki jót hallani
Énekeljetek az Úrnak!
Énekeljetek az Úrnak!
Dal az édesanyáról
Magasztaló ének
Székely táncdal
Harangszó
Jeremiás elhivtása
Áll a Golgota keresztje
Zsebkendőm négy sarka
Rég lehullott a levele a fának
A legszebb virág
Az Úr neve jő messziről
A tékozló fiú
Az Úr dícsérete
A munka
Harmadik graduál-ének
Ez nap nékünk dícséretes nap
Három ikervári népdal
Erdőbe, erdőbe
Elment a két lány virágot szedni
Két Kossuth-nóta
Fel útra, ti hívek
Változatok "Az én időm, mint a szép nyár" dallamára
Ítélet és ígéret
Hálaadásunkban rólad emlékezünk
Ahova te mégy
Ahova te mégy
Dicsérő ének
Paradicsomnak te szép élő fája
Zerschlagen ist die alte Leier / Már összetört a régi lantom
Vokális zene
Abendlied
Bitte
Dávid hálaéneke nagy veszedelem után
Madárdalos erdő mélyén
Die Verkündigung
Epithalamium
Öt régi magyar ének
Láng a ködben
Öt dal Rainer Maria Rilke nyomán
Furulyaszó
Furulyázzunk
Bethlen Gábornak hálaadó éneke
Adj már csendességet
Mennyei seregek
Szegény asszony fia vagyok
Vettem Marujánát
Szeretem a magányt
A tücsökre
Keresek valakit
Ha valahol
Körülleng engem
Kiházasító
Március
Kész a szívem óh Isten (108. zsoltár)
Neujahrgesang
103. zsoltár (Áldjad lelkem az Urat)
Érik a gabona
Elfojtott könnyek
Zsebkendőm négy sarka
Bethlen Gábor emlékezete
Arcképére
Alkony
Két régi magyar dícséret
A sareptai özvegy
!meghatározása folyamatban
Ende September / Szeptember végén
Kiadványaink
Projektek
Hírek
További hírek
A XXI. század magyar kamaraművei
Pesti Vigadó
Anima Musicae Kamarazenekar: Für Anima!
Koncertterem
Az Y generáció és a kortárs magyar zene
Régi Zeneakadémia
Lemezajánló
További lemezek