BMC HÁZ
OPUS JAZZ CLUB
ZENEI INFORMÁCIÓS KÖZPONT
BMC RECORDS
EÖTVÖS PÉTER ALAPÍTVÁNY
Hírek
Vissza a hírekhez
UMZF 2009 zeneszerzőverseny - Promóciós CD
2010
február
1
Budapest
BMC
 
 
Hét zeneszerző, nyolc mű, az Új Magyar Zenei Fórum 2009 zeneszerzőverseny döntőjének műsora: pillanatfelvétel a magyar kortárs zene legfiatalabb alkotóiról. Mindössze annyi előre beállított részlet van e képen, amennyit a verseny szabályai meghatároztak, és amennyit az elődöntő zsűrijének szigorú válogató szempontjai maguk után vontak.

A versenykiírás szimfonikus zenekari és kamaraegyüttesre készült művekre szólt, a felhangzó kompozíciókat 38 pályamű közül választották ki. Szerzőik mindannyian a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezték tanulmányaikat, 20-as éveikben, vagy 30-as éveik elején járnak, számos sikert és szakmai tapasztalatot tudnak már maguk mögött. Stílusuk a nemzedéki összetartozás és a közös kultúrkör ellenére is élesen elválik egymástól, egy általánosan elmondható közösséget mégis találhatunk zenéjükben: műveik az arányosság, a szervezettség és a belső rend alapvető igényét tükrözik, s minden, ami merészségnek, vagy kísérletnek tűnik, az önként felállított szabályokon belül történik.

A nyolc kompozíció másik közös vonása - s ez már nem a magyar zeneszerző-iskola eredője, hanem posztmodern korunk egyik jellemző alkotói módszere - az intertextualitás gyakori jelenléte, dallami és szerkezeti értelemben egyaránt. Szinte minden műben van reflexió és önreflexió, saját és idegen zenei ötletek átvétele, (újra)felhasználása. Az "idegen" anyagok azonban nem variációs technikák alapjai, hanem strukturális elemek. Szerepük többnyire addig lényeges, ameddig egy új kompozíciós ötlet (új hangminőség, új mozgásforma, újraalkotott textúra) megszületik belőlük.

Dargay Marcell An(a)them(a)-jának szerkezete és hangkészlete mögött James Joyce Ulyssesének egy rövid részlete áll, Chuang Tzu's Dream című darabjában Bella Máté Pierre Boulez Dérive-jének hathangos akkordjaiból indult ki, Dinyés Dániel L'aria si rinnova-jának alapötlete egy Bach-prelúdium újraírása/továbbgondolása, zenekari átértelmezése. Horváth Balázs Borrowed Ideas című trombitaversenye Miles Davis játékának jellegzetes hangszíneiből és dallamfordulataiból épül ki, Sáry Bánk Mégis című kamaraművének alapötletei kamaszkori vers-kísérőzenéiből származnak. Varga Judit Le Temps retrouvé című zenekari darabja egy korábbi, meg nem valósult Proust-terv (Az eltűnt idő nyomában feldolgozása) vázlatain alapul, de ennél is fontosabb, hogy zenéjében erőteljesen jelennek meg a 20. századi klasszikusok mintából származó eklektikus hatások, Zombola Péter szimfóniája (Symphony No. 1/b) pedig lényegében a romantikus/ későromantikus szimfonikus ideálok jellegzetes fordulatait használja.
 
Ma még nem tudhatjuk, hogy az itt felhangzó művek következetesen járt egyéni utak egy-egy állomását jelentik, vagy olyan pillanatok, melyeket még jelentős irányváltások követnek szerzőik pályáján. De bizonyos, hogy ezek a kompozíciók jelentős életművek lehetőségét hordozzák magukban. A döntő zsűrije rangsort is megállapított közöttük - a versenyek már csak ilyenek - igazi értéksorrendjük azonban (ha szükség van rá egyáltalán) ma még hallgatójuk fülében és szívében, később pedig majd csak a zenetörténeti távlatok reális ítéletében jöhet létre.
 
Szitha Tünde
muzikológus, zenekritkus


Az UMZF 2009 zeneszerzőverseny végeredménye:

Kamaraegyüttes kategória
I. Bella Máté (Chuang Tzu's Dream)
II. Dinyés Dániel (Játékok haladóknak - 9-99)
III. Sáry Bánk (Mégis)

Nagyzenekari kategória
I. Varga Judit (Le Temps retrouvé)
II. Horváth Balázs (Borrowed Ideas)
III. Zombola Péter (Symphony No. 1/b)
 

 
 

CD 1

Kamaraegyüttes kategória
   
 Dinyés Dániel: Játékok - haladóknak 9 - 99
8:16
 
1.
  - Lépésről lépésre
2:24 
2.  - Tandem sárkány0:54 
3.
  - Az eltünt korál nyomán1:46 
4.
  - Papa fest1:08 
5.
  - Egy ósdi játék - gyűjtőknek2:02
 
6.
Dargay Marcell:An(a)them(a)
9:32
 
7.Sáry Bánk:
Mégis
9:21
 
8.
Bella Máté:
Chuang Tzu's Dream
9:14
 
     
 

CD2

Nagyzenekari kategória
   
1.Horváth Balázs:
Borrowed ideas
17:37
 
 Varga Judit:
Le Temps retrouvé
12:03
 
2. - Calme, fluente
3:24
 
3.
 - Non presto, molto ritmico con allegria e stancio
2:02
 
4.
 - Allegro con eleganza
3:32
 
5.
 - Molto vivace, vigoso, molto ritmico
3:04
 
6.
Dinyés Dániel:L'aria si rinnova
6:25
 
7.
Zombola Péter:
Symphony No. 1/b
18:48
 
     
 

 
Bella Máté: Chuang Tzu's Dream

"Chuang Tzu's Dream című kompozícióm tisztelgés Chuang Tzu (i. e. IV. sz.) kínai filozófus előtt, aki a taoizmus egyik első fontos értelmezője. Működése hatással volt a kínai költészetre és tájfestészetre is. Az egyik legkorábbi, álommal kapcsolatos kínai történet Chuang Tzuhoz fűződik: álmában pillangóként látta önmagát, majd fölébredve nem tudta eldönteni, valóban ő, Chuang Tzu álmodta-e, hogy pillangó, vagy épp most a pillangó álmodja magát Chuang Tzunak. Amióta csak zenével foglalkozom, mindig lenyűgözött a hangokból építhető világ sokszínűsége. Vajon való létezésében más-e ez, mint az anyagi világ? Átalakítható-e egyik a másikká?

Pontosan ezeket a kérdéseket fedeztem föl Chuang Tzu álmában. Kompozíciómat az "Új Magyar Zenei Fórum 2009" zeneszerzőverseny pályázatára írtam 2008-ban. Művem apparátusát 13 hangszer (4 fúvós, 5 vonós, 2 ütős, 2 húros) alkotja, melyek közül kiemelt szerepet kap a szóló cselló. A mű hangkészlete hat, egyenként hat hangb álló akkord különböző transzpozícióival jött létre. Az akkordok Pierre Boulez hat hangszerre írott Dérive 1. (1984) című darabjával állnak szoros összefüggésben: a Boulez-mű - a tizenkét hangból szintén hatot felhasználó - akkordjaiból létrehoztam azok árnyék/inverz akkordstruktúráit. Darabom szerkezeti tagolásában az akkordok vertikális illetve horizontális megszólalásai hallhatók. Ezeket az egységeket köti össze az olykor lírai, máskor drámai csellószóló." (Bella Máté)Dargay Marcell: An(a)them(a)

"Az An(a)them(a) -  az angol anthem (himnusz) és a latin eredetű anatema (kiátkozó vádirat) szavakból alkotott cím: érdekesnek találtam, hogy a két, hasonló hangalakú szó egymással teljesen szembenálló jelentést takar. A darab zenei alapötletét James Joyce kultikus Ulysses című regényéből merítettem. Ebben a műben szerepel egy énekelt ballada ("kántikula"), melyben "a kis Harry Hughes meg a cimborák kimentek rúgni a labdát". A kompozíció e dal hangkészletéből és szerkezetéből indul ki, a szöveg költői tartalmát azonban nem - vagy csak részlegesen - közvetíti." (Dargay Marcell)Dinyés Dániel: Játékok haladóknak - 9-99

"Mindig kiábrándítónak találtam egy zeneszerző műsorfüzetben való leírását a darabjáról. Ugyanis elvész a zene által felkínált titok, titok mely semmiféle más módon nem mondható el. Verbálissá tenni a miértet, nem zeneszerző dolga. Mégis álljon itt egy idézet Kassáktól, melyet előszónak, mottónak szántam a darabhoz:

"Játszunk hát mi is -
sok pisis kisgyerek a Zsák-utcából.
Jaj de szegény ez az utca
szegényebb mint mi vagyunk.
Hiába nyargalunk
nem jutunk ki belőle soha.


Hacsak nem mászunk át a falakon."    (Dinyés Dániel)    Sáry Bánk: Mégis

"Mégis című kamaraegyüttesre készült kompozíciómat 2007-ben írtam 13 előadóra. Ajánlása Ligeti Györgynek szól. A művem címét  Pilinszky János egy számomra nagyon kedves verse, a Keringő című vers ihlette. Darabom mottójának választottam ebből a versből egy mondatot:
"És mégis, mégis szakadatlanúl
szemközt a leáldozó nappal
mindaz, mi elmúlt, halhatatlan."

Hosszú lenne felsorolni, milyen összefüggéseket juttat eszembe ez a mondat művemmel kapcsolatban. Természetesen gondoltam itt az általam egyik legnagyobbra becsült zeneszerző, Ligeti György munkásságára, és műveimre gyakorolt hatására, de egyúttal azokra a zenei ötletekre is, amiket e művemben használtam fel. Itt 17-18 éves koromban készült rádiószínházi versösszeállításokra gondolok, amiket abban az időben nagyon nagy örömmel komponáltam. Ezért e művem számomra különleges helyet foglal el kompozícióim sorában, mert a hét különböző karakterű, hosszabb-rövidebb tétel zenei anyagához ugyanúgy felhasználtam ötleteket zenei pályám kezdetéről, ahogyan jelen vannak a jelenleg gondolkodásomat legjobban foglalkoztató zenei ötletek, problémák, megoldások." (Sáry Bánk)
 

 
Horváth Balázs: Borrowed Ideas
 
"A Borrowed Ideas (Kölcsönvett ötletek) legfőbb inspirációs forrása Miles Davis trombitajátéka, elsősorban egy 1961-es, Carnegie Hall-beli koncert volt. Davis szólóinak egyes részei konkrétan megjelennek a Borrowed Ideas trombitaszólamában, de ezek olyan apró szilánkokra töredeznek, hogy nem felismerhetőek, hasonlóképpen a zenekar által megszólaltatott szétforgácsolt jazz-elemekhez vagy lelassított bőgőpengetésekhez.

A zenekar a hagyományostól eltérően helyezkedik el a színpadon. A szólistát a rézfúvós hangszerek veszik körbe. Egy következő félkört alkotnak a fafúvósok, körülöttük pedig a vonósok, illetve az ütőhangszerek játszanak, ezzel meghatározva a darab hangszínbeli és akusztikai jellegét.
" (Horváth Balázs)Dinyés Dániel: L'aria si rinnova

"Az olasz cím jelentése számomra kétrétegű. A köznapi nyelv számára azt jelenti: felfrissült levegő. Ám zenészként azt is jelentheti: megújuló ária/hangok. A darab élmény anyagához sokkal járult hozzá édesapám egy guache-festménye, melynek címe: Szinszáriskun kijelöli a horizontot. Zeneművek egyik legfontosabb élménye az idővonal megélése, melyet a zenei folyamat tesz appercipiálhatóvá. A komponista leteszi ceruzája hegyét a papírra, a hangok pedig a vonalat, amit húz, idővé változtatják. Ez az idő lesz a zene horizontja, horizont, melyen végigtekintve meglátjuk a tájat." (Dinyés Dániel)Varga Judit: Le Temps retrouvé

"Nem nagyon szoktam versenyekre komponálni, az anonimitás személytelensége néha annyira zavar, hogy teljesen meggátolja bennem mindenféle kreatív gondolatnak a keletkezését. Valójában egy egészen apró véletlen egybeesés az oka annak, hogy az UMZF versenyére mégiscsak elkezdtem darabot írni, mégpedig az, hogy a döntő koncert pont a 30. születésnapomon van.

Mikor ezt olvastam csak mosolyogtam rajta, majd napokig nem ment ki a fejemből, végül is úgy döntöttem, hogy erre a versenyre írnom kell egy darabot. A születésnapom volt a keskeny ösvény, amin elindultam a gondolataimmal. Elgondolkoztam rajta, hogy mit csinált a zeneszerző énem 1, 2, 5, vagy 10 éve. 2 éve például megrendeltem Marcel Proust: A la recherche du temps perdu (Az eltűnt idő nyomában) című regényciklusát, mert egy nagyobb szabású művet akartam belőle írni. Ebből ugyan nem lett semmi, de nagyon sok vázlatom, elképzelésem született annak idején a könyvvel kapcsolatban. Leginkább szóbeli utasítások, nagyon kevés hang. Nem emlékeztem ugyan mindenre pontosan, hogy mit is akartam én akkoriban komponálni, de megpróbáltam felvenni a jegyzeteim alapján ismét a kreatív gondolkodás fonalát, és megírni azt a darabot, amit talán akkor akarhattam. Mármint ha bármire is pontosan emlékeztem, ezt ugye nem tudhatjuk teljes biztonsággal.
" (Varga Judit)Zombola Péter: Symphony No. 1/b.

"A Symphony No. 1/b című művem egyrészt összefoglalása a régebbi korok bennem élő, általam preferált stílusirányzatainak, másrészt új kapukat nyit meg a szimfonikus zenekarban rejlő számtalan, eddig kevésbé kihasznált lehetőségek felé. A 9 hosszabb-rövidebb tételből álló darab a szimfónia címet kapta, aminek semmi köze a klasszikus/romantikus hagyományos műfajhoz, sokkal inkább a mű súlyára, terjedelmére, komplexitására, érzelmi-értelmi gazdagságára vonatkozik. A dinamikus tételek statikus zenei szakaszokkal váltakoznak, ami reményeim szerint egy újfajta dramaturgiai megközelítéshez fog vezetni a jövőben." (Zombola Péter)
 

 
  
 
 
 
Kiadványaink
Projektek
Hírek
További hírek
Őrségi Kortárs Zenei Napok│Koncert lehetőség fiatal zenészek számára
Kortásrszenei Napok
LIGETI 100 | A Budapest Music Center fesztivállal ünnepli a világhírű zeneszerző, Ligeti György centenáriumát
BMC
Eötvös Péter: Valuska│Opera-ősbemutató
Eiffel Műhelyház
Lemezajánló
További lemezek